fbpx Vivadentals Merke - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Vivadentals Merke

VIVADENTAL er en selskapsmerke – det uttrykker seg med intellektuell potensial, kompetansenivå, tjenestekvalitet, teknologiske ressurser, opplæringsmuligheter og evne til å ta initiativer i samsvar med bedriftens samfunnsansvar. Slike forhold ikke bare utmerker oss, men samtidig pålegger på oss en plikt til å virke etter klare og strenge standarder. For våre pasienter, leger, kunder og andre forretningspartnere er det en klar og tydelig bekreftelse på tillit og godkjenning av virksomheten vår.

VIVADENTAL utvikler seg stadig for å skape en unik organisasjon, som verken i Polen eller andre land kan finne tilsvarende bedrifter. På det medisinske markedet skaper vi en helt ny verdi. Vi er åpne mot konkurranse, samarbeid og gjensidig opplæring fordi etter vår mening er det den beste måten til fremskritt i medisin.