fbpx "Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu" - Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

“Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” – Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci

Uśmiech dziecka jest jak słońce w pochmurne dni. Wspaniale, gdy uśmiech będzie promienny i zdrowy. Właśnie zadbanie o zdrowy uśmiech dzieci jest zadaniem rozpoczętego programu.

Celem głównym jest edukacja prozdrowotna i profilaktyka próchnicy podnosząca świadomość dbania o higienę jamy ustnej wśród gdańskich przedszkolaków.

Program będzie realizowany od maja do grudnia 2017. Odbiorcami są dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do gdańskich przedszkoli, wychowawcy i opiekunowie (ok 450 dzieci).

Poprzez realizację programu zamierzamy podnieść świadomość zdrowotną i nauczyć, zarówno gdańskie przedszkolaki jak i ich opiekunów, właściwego dbania o higienę jamy ustnej.

Wobec zatrważających wyników badań, które wyraźnie wskazują na postępujący rozwój próchnicy, działania profilaktyczne wśród dzieci mają niezmiernie istotne znaczenie dla dalszego ich zdrowia.
W programie zwracamy również uwagę na ważność konsultacji i przeglądów stomatologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym – im wcześniej podjęte będą kroki zachowawcze, tym lepszy efekt i szansa na utrzymanie zdrowego uśmiechu do późnego wieku.

W ramach programu planujemy:

  • wizyty edukacyjne zespołów stomatologicznych w gdańskich przedszkolach, które przystąpią do „Uniwersytetu zdrowego uśmiechu”;
  • przeprowadzenie badań stanu jamy ustnej wśród dzieci i przekazanie ich wyników rodzicom;
  • ponowne wizyty edukacyjne sprawdzające, czy i jak przekazane zalecenia są realizowane;
  • przekazanie dzieciom i rodzicom materiałów informacyjnych (Indeksów Zdrowego Uśmiechu), placówkom- certyfikatów udziału w programie;
  • podsumowanie i analizę wyników badań.

Program prowadzony przez Vivadental, jest finansowany przez Gminę Miasta Gdańsk.

Zapraszamy gdańskie przedszkola do „Uniwersytetu Zdrowego Uśmiechu” – wspólnie rozpocznijmy naukę dbania o swoje zdrowie!