fbpx Prezentacja projekty PGV - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Prezentacja projekty PGV

Partnerstwo VIVADENTAL i Politechniki Gdańskiej zaprezentowało swój projekt w publicznej debacie w maju 2014 roku, a następnie poddało analizie przez Zespół Ekspertów powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego czynnie uczestnicząc w starannie przygotowanych konsultacjach. W jego efekcie nastąpiła identyfikacja silnych i słabych stron projektu oraz stworzenie koncepcji całościowej. Na tej podstawie przygotowano rekomendacje mające na celu dodatkowe wzmocnienie ich oddziaływania na konkurencyjność regionu.