fbpx Prosedyrer - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Prosedyrer

Den viktigste delen av VIVADENTAL Klinikk sin virksomhet er alle slags medisinske, sanitære, hygieniske og organisasjonsprosedyrer. De har blitt nøyaktig utarbeidet, og deretter innført på alle aktivitetsområder.

Selv om prosedyrer har en immateriell verdi, har de nøkkel betydning for fungering av VIVADENTAL Klinikk. Først og fremst skaper de bedriftskultur. De bestemmer standarder for alle instrumenter, utstyr, materialer og brukte teknologier også. Bruker vi prosedyrer i mer eller mindre sammensatte prosesser, er vi sikre at arbeidsoppgaver blir utført på en utprøvd, korrekt og best mulig måte.

En periodisk og systematisk revisjon av prosedyrer bruker vi til effektivitetsvurdering av kvalitetsstyringssystem, samt til identifikasjon av muligheter for dets forbedring. Det har en nær tilknytning til KVALITETSPOLITIKK og bestemte MÅL.

I VIVADENTAL Klinikk er sanitære og hygieniske prosedyrer lik vesentlige som behandlingsprosedyrer. Pasienter kan alltid være sikre på at hver behandlingsprosess er forberedt og gjennomført strengt etter bestemte prosedyrer som sikrer høyest sikkerhetsnivå når det gjelder renhet, hygiene og aseptikk. Vi har høy bevissthet om våre arbeidsoppgaver og våre pasienters forventninger – vi følger veldig nøye med disse reglene som bekrefter vår PROSEDYRESAMLING.

PROSEDYRER gjennomførte i VIVADENTAL Klinikk garanterer hver pasient at høyeste krav om forebygging av infeksjoner og opprettholde sterilitet av alle prosesser blir møtet. Alle medisinske instrumenter, utstyr og materialer oppfyller de strengeste standarder.