fbpx Proces leczenia - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Proces leczenia

ETAP I – Badanie, Diagnostyka, Konsultacja.

Tomografia komputerowa to podstawa diagnostyki. Wykonywana jest najlepszym na świecie urządzeniem New Tom 5G, dzięki której możliwe jest właściwe rozpoznanie stanu zdrowia i potrzeb pacjentów, jakości i wielkości kości, przebiegu nerwów, ułożenia żuchwy i szczęki względem siebie, a następnie planowanie i projektowanie zabiegów we wszystkich dziedzinach stomatologii. Za pomocą jednego badania uzyskujemy obraz 3D, z którego otrzymujemy dowolne przekroje w trzech płaszczyznach, pantomogram, zdjęcie cefalometryczne, zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych oraz dowolny obraz obszaru, który jest objęty badaniem, w tym także zatok przynosowych. Jedno badanie zastępuje konieczność wykonania kilku ekspozycji przy użyciu innych urządzeń. Nasz system diagnostyczny składa się także z aparatów RTG umożliwiających wykonywanie zdjęć w gabinetach bez konieczności opuszczania fotela, kamer zewnątrzustnych, kamer medycznych wysokiej rozdzielczości. Nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają dowolne przetwarzanie obrazów do celów diagnostycznych i dokumentacyjnych.

Konsultacja specjalistyczna – chirurgiczna, implantologiczna, ortodontyczna, protetyczna, periodontologiczna, to kolejny etap po badaniu uzębienia i ocenie radiologicznej. Konsylium lekarskie wybiera lekarza prowadzącego, który planuje leczenie i wyznacza wizyty u poszczególnych specjalistów.

ETAP II – Analiza, Konsylium, Planowanie.

Poddajemy analizie wykonane konsultacje specjalistyczne i przeprowadzamy konsylium wszystkich specjalistów. Określamy metody i plan leczenia, rodzaj znieczulenia oraz warianty leczenia, jak również, którzy z naszych specjalistów będą w nim brali udział. Następnie optymalizujemy je po względem kosztowym i przedstawiamy do akceptacji Pacjentowi. Wyznaczamy lekarza prowadzącego, który jest odpowiedzialny za koordynację i przeprowadzenie leczenia w sposób zupełny i doskonały.

ETAP III – Projektowanie, Wizualizacja, Akceptacja.

Projektowanie poszczególnych zębów i całego uśmiechu, to kluczowe stadium przygotowania metamorfozy uzębienia. Na podstawie zaakceptowanego przez Pacjenta planu leczenia przechodzimy do etapu projektowania. Wykonujemy serię zdjęć zębów, twarzy i całej sylwetki, starając się uwzględnić wszelkie szczegóły podkreślające estetykę i osobowość Pacjenta w całkowicie nowej wizji jego uśmiechu.  Wirtualny projekt uzębienia oraz etapy leczenia przedstawiane są do akceptacji Pacjentowi, który może wprowadzać modyfikacje w ramach istniejących możliwości klinicznych. Dodatkowa wizualizacja efektów leczenia przed jego rozpoczęciem, to komfort dla każdego Pacjenta Kliniki VIVADENTAL, ponieważ pozwala objąć perspektywą zniesienie wszelkich mankamentów i wyznaczenie ostatecznego efektu etstetycznego i terapeutycznego  celu leczenia – osiągnięcie doskonałości. Projekt po akceptacji przez Pacjenta przechodzi do etapu precyzyjnej realizacji przez poszczególnych specjalistów.

ETAP IV – Leczenie przez specjalistów.

W każdej dziedzinie stosowane są unikalne rozwiązania, które wyróżnia precyzja, komfort, szybkość, jakość oraz komplementarne ujęcie.

Leczenie jest całkowicie bezbolesne, w znieczuleniu miejscowym, przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń znieczulających lub w znieczuleniu ogólnym prowadzonym i nadzorowanym przez zespół anestezjologiczny.

Leczenie kanałowe wykonywane jest pod mikroskopem i wykorzystaniu wielu nowatorskich rozwiązań, co pozwala je ograniczyć nawet do jednej wizyty.

Leczenie protetyczne w większości przypadków odbywa się na jednej wizycie, co zapewnia technologia CAD/CAM. W ciągu 1 minuty pobieramy elektroniczny wycisk najlepszym na świecie skanerem protetycznym TRIOS 3 SHAPE, a technologia CAD/CAM pozwala nam precyzyjnie zaprojektować pracę i wykonać ją bezpośrednio z pliku skanu nawet w ciągu niecałej godziny. Zastosowanie skanera TRIOS eliminuje pobieranie tradycyjnych wycisków oraz kalki antyrefleksyjnej, które są niekomfortowe dla Pacjentów i są związane z ryzykiem powstania ewentualnych błędów, także na etapie wieloetapowych prac laboratoryjnych, co niejednokrotnie jest powodem konieczności wykonania kolejnych wycisków i wydłużenia czasu oczekiwania. Ta ultra nowoczesna technologia gwarantuje idealne odwzorowanie i precyzję. Wprowadza prawdziwy przełom w protetyce i spełnia oczekiwania pacjentów związane z przyspieszeniem realizacji odbudowy z kilkunastu dni do kilku godzin. Precyzyjne wykonanie odbudowy protetycznej, to także idealny dobór koloru zębów najlepszym urządzeniem na świecie, spektrofotometrem SpectroShade, co pozwala uzyskać optymalny efekt estetyczny pracy protetycznej. W praktyce stosowana przez nas technologia zmiana przyczynia się do podniesienia efektywności i jakości pracy naszych lekarzy przynosząc niebywałą satysfakcję Pacjentom.

Leczenie implantologiczne to najbardziej zaawansowany technologicznie  proces, w którym wykorzystujemy szczytowe osiągnięcia medycyny w zakresie urządzeń, materiałów i oprogramowania. W szczególności stosujemy program do nawigacji i precyzyjnego planowania wprowadzania implantów, który bazuje na obrazach wygenerowanych podczas tomografii komputerowej. Projekt obejmuje zarówno wprowadzenie implantów o ściśle określonym rodzaju, średnicy, długości, kącie wprowadzenia, jak i odbudowę protetyczną. Na bazie wykonanego projektu powstaje specjalny szablon, dzięki któremu cała praca wykonana jest niezwykle precyzyjnie. Idealne odwzorowanie wprowadzonych implantów, kompatybilnie połączonych z zaprojektowaną odbudową protetyczną i warunkami anatomicznymi, zapewnia perfekcyjne efekty leczenia. Wprowadzamy implanty wielu systemów i stosujemy wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak choćby implantacja bezzębnej szczęki lub żuchwy w oparciu o odpowiednio tylko dwa lub cztery implanty, albo implantację z natychmiastową odbudowa protetyczną. Na każdym etapie mamy elastyczne możliwości wyboru optymalnego rozwiązania. Nieodzownie zapewniamy leczenie i regenerację tkanki kostnej, co dotyczy potrzeb ponad połowy Pacjentów. Do cięcia kości wykorzystujemy urządzenie do precyzyjnego, selektywnego, mikrometrycznego i kontrolowanego cięcia tkanki kostnej z minimalizacją ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich i nerwów, co znacząco poprawia komfort pozabiegowy oraz przyspiesza gojenie i integrację implantów.

Leczenie periodontologiczne opieramy o laboratoryjną analizę bakteriologiczną i na jej podstawie dobieramy leki. Dzięki ukierunkowanej, przemyślanej terapii, pacjenci osiągają doskonałe rezultaty, znacząco ograniczając wszelkie dolegliwości.

Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych, to absolutna wyjątkowość i niezwykła rzadkość, a stanowią one źródło dolegliwości ponad 1/3 pacjentów. Wykorzystujemy w nim szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym  wewnątrz i zewnątrz ustne metody rejestracji i analizy ruchów żuchwy w wymiarze 3D, diagnostykę obrazową TK i dopplerowską, łuk twarzowy i artykulator. Precyzyjne ustalenie przestrzennego położenia szczęki i żuchwy w stosunku do osi obrotu żuchwy w stawie, a także zakres i stopień wysokości zwarcia, umożliwia bezinwazyjną terapię wymuszając prawidłową konfigurację narządu żucia w odtworzonym uzębieniu, co jest szczególnie istotne w przypadku całkowitej rekonstrukcji zgryzu, jak i rozległych uzupełnień protetycznych.

Leczenie ortodontyczne w pełnym zakresie potrzeb naszych pacjentów to cenne uzupełnienie kompleksowej terapii, zapewniające idealną korektę zgryzu i ustawienia zębów, niejednokrotnie konieczne dla uzyskania najlepszych i spójnych rezultatów.

Leczenie zachowawcze to nieodzowna część każdego procesu leczenia, bowiem próchnicą objętych jest ponad połowa dzieci i ponad 95% dorosłych Polaków. Opracowanie ubytków odbywa się niezwykle szybko przy zastosowaniu najnowszej generacji turbin przyspieszających i najlepszych materiałów wypełniających. Zdolności manualne i staranność naszych lekarzy pozwala uzyskać doskonałe efekty estetyczne nadając wyleczonym zębom idealnie dobrany kolor i anatomiczną formę.

Higienizacja, czyli piaskowanie, skaling i wybielanie zębów laserem, to procedura na stałe towarzysząca procesowi leczenia, która pozwala przywrócić ich naturalne piękno.

ETAP V – Zakończenie leczenia.

Proces leczenia kończy kontrola zamierzonych efektów, tomografia pozabiegowa, wydanie zaleceń, wyznaczenie wizyt kontrolnych oraz udzielenie gwarancji i przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej.

Wykorzystywane technologie, wiedza i doświadczenie oraz specjalistyczne procedury, pozwalają nam na zachowanie permanentnej jakości i precyzji na każdym etapie leczenia, przynosząc Pacjentom niebywałą satysfakcję i zadowolenie z efektów terapeutycznych i estetycznych.