Najważniejszym elementem działalności Kliniki VIVADENTAL są wszelkiego rodzaju procedury medyczne, sanitarne, higieniczne i organizacyjne. Zostały one starannie opracowane, a następnie wdrożone we wszystkich obszarach działania.


 

Procedury, chociaż stanowią wartość niematerialną, posiadają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Kliniki VIVADENTAL. Przede wszystkim kreują Kulturę Firmy. Stanowią również wyznacznik standardów dla wszelkich czynników materialnych, w tym urządzeń, narzędzi, materiałów oraz stosowanych technologii. Stosując procedury w mniej lub bardziej złożonych procesach, uzyskujemy pewność wykonania obowiązków w sposób sprawdzony, prawidłowy i najlepszy z możliwych.

 

Okresowe, systematyczne auditowanie procedur wykorzystywane jest do wartościowania wyznaczonych kryteriów, a przez to do oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i identyfikowania możliwości służących jej doskonaleniu. Ma to ścisły związek z POLITYKĄ JAKOŚCI oraz wyznaczonymi CELAMI.

 

W Klinice VIVADENTAL procedury sanitarne i higieniczne są tak samo istotne, jak procedury leczenia. Pacjenci zawsze mogą być pewni, iż każdy proces leczenia jest odpowiednio przygotowany i przeprowadzony ściśle według odpowiednich procedur zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa związany z zachowaniem reżimów czystości, higieny, aseptyki i antyseptyki. Mamy wysoką świadomość naszych obowiązków i oczekiwań naszych Pacjentów i z pietyzmem przestrzegamy tych zasad, czego potwierdzeniem jest ZBIÓR PROCEDUR.

 

PROCEDURY wykonywane w Klinice VIVADENTAL gwarantują każdemu Pacjentowi spełnienie najwyższych standardów w zakresie przeciwdziałania zakażeniom oraz zachowania sterylności wszelkich czynności i procesów, co stanowi zarazem fundamentalną zasadę wszystkich procedur zabiegowych. W tym obszarze instrumentarium medyczne, sprzęt, narzędzia oraz materiały spełniają najbardziej rygorystyczne normy.