Polityka jakości

Polityka jakości przyjęta przez VIVADENTAL stanowi wyzwanie dla wszystkich pracowników.

Pragniemy, aby wszystkie nasze działania, materiały oraz sprzęt uznane zostały za wzór jakości, dlatego na każdym etapie procedur medycznych, higienicznych, sanitarnych i organizacyjnych, celem wykonywanych przez nas działań jest osiąganie wyróżniających ocen.

Dążymy do podnoszenia jakości naszych usług, przy stałym spełnianiu najważniejszego kryterium, jakim jest zadowolenie Pacjentów.

Wysoki, odpowiadający wymaganiom i oczekiwaniom naszych pacjentów, standard usług, stanowi dla nas podstawę do długofalowego rozwoju firmy. Na każdym pracowniku spoczywa odpowiedzialność za jakość usług. Zadaniem kierownictwa jest zaś nieustanne promowanie działań zmierzających do utrzymywania jakości i efektywności świadczonych usług na najwyższym poziomie wiedzy, staranności i medycznego zaawansowania.