Informacja o płatnościach w Vivadental Spółka z o.o.

 • Akceptacja ceny za leczenie odbywa się wraz z udzieleniem zgody na przeprowadzenie zabiegu. Cena wyliczana jest indywidualnie w oparciu o cennik oraz plan leczenia.
 • Cena zabiegu może ulec zmianie w przypadku konieczności poszerzenia jego zakresu, zastosowania innych materiałów lub rozwiązań medycznych – czego nie można było przewidzieć w momencie sporządzenia planu leczenia i rozpoczęcia procesu leczenia.
 • Cennik załączony jest do niniejszych dokumentów. Cennik ponadto znajduje się w Dziale Rejestracji Pacjentów oraz opublikowany jest na stronie: cennik
 • Należności za usługi medyczne w Vivadental Spółka z o.o. podlegają zapłacie od razu po wykonaniu usługi w Dziale Rejestracji Pacjentów – gotówką lub kartą płatniczą.
 • Decydując się na zabieg Pacjent zobowiązany jest sprawdzić swoje możliwości płatnicze, a w przypadku braku wystarczających środków, przełożyć zabieg na termin, w którym będzie możliwe dokonanie zapłaty od razu po wykonaniu zabiegu.
 • Płatność przelewem bankowym jest możliwa wyłącznie w przypadku przedpłaty przed wykonaniem zabiegu, dokonywanej na podstawie faktury pro forma.
 • W przypadku prac protetycznych obowiązuje:
  • przedpłata w wysokości 60% ceny leczenia
  • zapłata pełnej ceny przed zabiegiem ostatecznego osadzenia pracy w ustach Pacjenta.
 • W przypadku leczenia ortodontycznego obowiązuje pełna przedpłata na zamówione indywidualne części ortodontyczne.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, obowiązuje zapłata z góry.
 • W przypadku zabiegu chirurgicznego zaplanowanego z wyprzedzeniem czasowym, każdorazowo obowiązuje zapłata z góry za przygotowanie Sali zabiegowej. Opłata ta wynika z zastosowania kosztownych materiałów i procedur. W przypadku przeprowadzenia zabiegu zgodnie z planem, cena za leczenie będzie pomniejszona o dokonaną zapłatę. W przypadku nie odbycia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Pacjent jest zobowiązany do wniesienia kolejnej opłaty na kolejny termin wyżej wymienionych warunkach.