fbpx Zdzisław Bereznowski - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Zdzisław Bereznowski

dr hab. n. med., Profesor GUMed, Specjalista Protetyki Stomatologicznej

Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od momentu uzyskania, w 1970 roku dyplomu lekarza dentysty w Akademii Medycznej w Gdańsku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej Uczelni. Stopień  doktora nauk medycznych uzyskał w  1979 r., stopień doktora habilitowanego w 1997r. a stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2003r. Od października 2007r. kieruje Katedrą Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jest kierownikiem Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor około 100 prac naukowych. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: Protetyka Stomatologiczna, Quintessence dla lekarzy stomatologów, Quintesence-Periodontologia Implanty,  Dental Medical Problems i Annales Academiae Gedanensis. Zainteresowania badawcze prof. Zdzisława Bereznowskiego i jego główny dorobek naukowy koncentrują się wokół zagadnień materiałoznawstwa protetycznego, zagadnień profilaktyki schorzeń i rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego, a w ostatnich latach  implantologii dentystycznej.

Prof. Zdzisław Bereznowski jest członkiem Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W przez dwie kadencje  2005 – 2013r. pełni funkcję prezesa Sekcji. Od 2000 roku jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, pełni również funkcję przewodniczącego Pomorskiego, Regionalnego Koła tego Stowarzyszenia.

Prof. Zdzisław Bereznowski jest doświadczonym i cenionym wykładowcą i lekarzem praktykiem. Bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy stomatologów. Wykształcił wielu specjalistów z protetyki stomatologicznej. Od kilku lat pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s protetyki stomatologicznej. Jest członkiem komisji przeprowadzającej państwowy egzamin specjalizacyjny z  protetyki stomatologicznej i członkiem zespołu ekspertów ds. akredytacji jednostek ubiegających się prowadzenie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej i staży kierunkowych w tej dyscyplinie.