Dr n. med. Magdalena Waśkiewicz

Specjalista stomatologii ogólnej i parodontologii

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Posiada specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz II stopnia z parodontologii. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Uczestniczy aktywnie w szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii oraz jest autorką publikacji w czasopismach fachowych. Jest opiekunem staży podyplomowych i specjalizacyjnych.
Jej hobby to podróże po świecie z aparatem fotograficznym w ręku.