Borys Szycik

Dyrektor Działu Marketingu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Business International. Od czasów studiów zaangażowany w działalność Vivadental. Kontynuuje rozwój firmy nadal dywersyfikując formy jej działalności oraz poszukując partnerstw o wymiarze strategicznym na rynkach międzynarodowych.
Od dzieciństwa związany z koszykówką, której nieustannie poświęca wolny czas.