fbpx Pomorskie kvalitetspris - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Pomorskie kvalitetspris

VIVADENTAL har fått en prestisjefylt utmerkelse – Pomorskie kvalitetspris – og har scoret maksimale vurderinger i alle kategorier. På prisutdelingen har styrelederen dr n. med. Violetta Szycik sagt:

Kvalitet er en nøkkelverdi i vår virksomhet, vår drivkraft. Da vi etablerte VIVADENTAL i 1991, var Kvalitetserklæring vårt første manifest for virkemåte, og retningslinjer for fremtiden som muliggjør oss en smart og variert utvikling på hvert organisasjonsnivå. Ganske fort har vi innført TQM – prinsippene for total kvalitet. Hele tida forbedrer vi alle prosesser, tiltak, enkleste aktiviteter til og med, og vi engasjerer hele teamet til det. Rasjonaliserer vi prosesser og produkter, kan vi realisere strategiske mål på en effektiv måte, variere virksomhetsformer, innføre neste innovasjoner. Vi kan nå synergieffekter også, samt bygge en sterk struktur i hele organisasjonen og VIVADENTALs merke. Premiummerke.

For oss alle er ikke Kvalitet et tomt slagord, men en stor utfordring og ansvar vi har overfor pasienter, det er en motivasjon til arbeid på høyest nivå. Takket være investeringer i mest avanserte teknologier som dagens medisin tilbyr, får vi både høyere nivå av gjennomførte behandlinger og våre tjenester.

TQM har gjort at et begrep «kvalitet» blir universell, ledende og permanent fungerende i teamet vårt. Det blir med oss hver dag, hele tida. Kvaliteten betyr for oss å gjøre alt best man kan – ikke for alle, men for oss selv. Ikke fordi noen observerer oss, men fordi vi ønsker å være best, fordi det gir oss glede. Vi liker å stille oss høye krav fordi vi utfører arbeid for pasientene våre og for hele samfunnet. Det er kanskje åpenbart at lege må behandle så godt han/hun kan. For oss «så godt man kan» betyr «perfekt», derfor forbedrer vi stadig alt som mulig. Slik bevissthet bygger vi hver dag i bedriften vår og i alle våre aktivitetsformer. Slike forhold skaper vi for våre pasienter og kunder.

Pomorskie kvalitetspris er en svært verdifull utmerkelse for oss fordi den henviser seg til det viktigste elementet i virksomheten vår. Det er en pris for vår engasjement i stadig forbedring, både av produkter, prosesser og hele organisasjonen. For vårt ansvar – ikke bare for behandlingsresultater, men for minste detalj også. Rett og slett – for alt. TQM garanterer suksess og jobbtilfredshet, men først og fremst er det en garanti på beste tjenester for våre pasienter.