Vivadental

Vivadental jest marką korporacyjną, której wartość wyraża się poprzez potencjał intelektualny i poziom umiejętności, jakość świadczonych usług i zasoby technologiczne, zaplecze dydaktyczne oraz zdolność do podejmowania inicjatyw zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie warunki egzystencji nie tylko nas wyróżniają, ale jednocześnie nakładają na nas wszystkich obowiązek działania w oparciu o ściśle określone standardy, które dla naszych Pacjentów, Lekarzy, Klientów i Interesariuszy oraz innych Partnerów Biznesowych, będą jasnym i czytelnym potwierdzeniem zaufania i akceptacją naszej działalności.

VIVADENTAL nieustannie się rozwija tworząc unikalną pod każdym względem organizację, która nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie znajduje wielu odpowiedników. Na rynku usług medycznych tworzymy zupełnie nową wartość. Jesteśmy otwarci na konkurencję, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ ufamy, iż jest to najlepsza droga do postępu w medycynie.