fbpx Karriere - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Karriere

Grunnlaget for vår utvikling er konstant utvidelse basert på innovasjoner, varierte aktivitetsformer, kvalitetsforbedring av prosesser og produkter, samt individuell karriereutvikling. Takket være det sikrer vi våre pasienter tverrfaglig spesiell behandling på alle odontologiske områder, ved bruk av nyeste teknologier tilgjengelige i dagens medisin. Det er et potensial av vårt team som bestemmer om fantastiske estetiske og terapeutiske effekter hos våre pasienter. Derfor forbedrer vi hele tida vår kvalitet og søker etter flere spesialister.

VIVADENTAL er et internasjonalt helse- opplærings- og forskningssenter hvor høyeste standarder i ledelse av menneskelige ressurser er en basis for en langsiktig utviklingsstrategi..

VIVADENTAL er en arbeidsplass hvor respekt og partnerskap integreres med nøyaktighet, engasjement, kompetanser og medarbeideres ansvar. Vi skaper et team som er fokusert på å møte høyeste krav som våre pasienter stiller. På grunn av dette må vi – og vil vi – øke våre faglige kvalifikasjoner hele tida. Vi ønsker at jobbtilfredshet blir for oss alle en kilde til personlig tilfredsstillelse og stolthet av å bygge en bedriftsimage. Image til en bedrift som alltid er klar til intensivt arbeid på høyest medisinsk og vitenskapelig nivå.

Vil du bli med oss og jobbe i et team som behandler mest krevende pasienter, samtidig benytte ubegrensete muligheter for vitenskapelig og faglig utvikling? Kontakt oss gjerne på: praca@vivadental.pl