fbpx Skanning 3D - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Skanning 3D

Vi er pionerer i alle innovasjoner i odontologi.

Som en av de første har vi innført digitale avtrykk i rekonstruksjon av tannsett.

Skanning gir våre pasienter maksimal komfort og eliminerer til nødvendig minimum et behov for et vanlig avtrykk, bruk av avtrykksmasse og alle ubekvemmeligheter som karakteriserer denne populære metoden. Det finnes ikke en risiko for oppkastrefleks her, man trenger ikke å ta avtrykk igjen etter et par dager heller

Nå for tida bruker vi en intraoral skanner Trios 3Shape.

Trios 3Shape er verdens mest moderne, nøyaktige og forteste intraoral skanner. Den garanterer en perfekt visualisering av tenner i 3D, i full farge og HD-standard, og alt dette på en ikke- invasiv, komfortabel måte

Et digitalt farget 3D-avtrykk av kjeve og bitt skaper vi i mindre enn ett minutt!

På denne måten er det mulig å se lite tilgjengelige områder i munnhullet til og med. Avtrykket er synlig både for lege og pasient i sanntid på digitale skjermer. Samtidig tas det farger fra hvert punkt i bestemte tenner som foreslår gjennomsnittsfarge og dens optimalisering. Tannfarge er tilpasset på en best mulig måte, helt perfekt. Pasienten kan se en tredimensjonal visualisering i HD-kvalitet både i sanntid og i en separat videofilm etterpå. Valgfrie 3D-bilder kan prosesseres, forstørres og roteres uavhengig av hverandre. På denne måten kan man se detaljer usynlige for det blotte øye. Takket være det er det mulig å prosjektere og utføre hele protetisk arbeid med hensyn til alle detaljer på et perfekt og presis nivå.

En digital skanner registrerer både hard og bløtvev i en naturlig stilling, uten deformasjoner påført av trykk av avtrykksmasse. Denne skanneren identifiserer steder som ikke har blitt skannet korrekt, og etter neste plassering i pasientens munnhull fyller den opp hele bildet ved å tilføye et nytt skannet område. Slik skanning er absolutt feilfri.

Skanningen oversendes per e-post til vårt laboratorium.

I laboratoriet prosjekterer vi og utfører en endelig rekonstruksjon direkte fra oversendte filen. Takket være digitale teknologier reduserer vi betydelig nødvendig tid og eliminerer alle mellomtrinn – dermed eliminerer vi en risiko for feil også. Opplysninger fra skanningen utarbeides deretter i CAD-programmet (Computer Aided Design – Dataassistert konstruksjon), og et endelig produkt lages i CAM-teknologien (Computer Aided Manufacturing – Dataassistert produksjon)

Slik protetisk erstatning er tilpasset ideelt til anatomiske forhold, slik som en perfekt nøkkel til komplisert lås.

Skanning ved bruk av Trios 3Shape garanterer ikke bare perfekt protetisk arbeid, men fremskynding av hele prosessen for rekonstruksjon av tannsett også. Små oppgaver, enkle broer og kroner, inlays og onlays kan vi utføre i et par timer til og med og gi dem den samme dagen.

Våre pasienter er begeistrete, vi også.

Skanning i VIVADENTAL Klinikk betyr kvalitet, hastighet og presisjon. Våre produkter er tette, perfekt tilpasset og man kan ikke skille dem fra andre tenner. Det er en ren ideal.

Se skanner Trios 3Shape