fbpx Mest moderne teknologier og utstyr - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Mest moderne teknologier og utstyr

Pasienter i VIVADENTAL Klinikk nyter mest moderne løsninger i dagens medisin.

Vi er pionerer for alle innovasjoner innen produkter, utstyr og farmakologi. Takket være dem optimaliserer vi behandlingsprosess i alle odontologiske områder, vi forbedrer allerede eksisterende prosesser og utarbeider nye, mer avanserte.

I forgrunnen kommer digitale teknologier som pga. sin kompatibilitet muliggjør å skape varierte tverrfaglige kombinasjoner, både på planleggings- og realisasjonsstadiet. Disse kombinasjonene gir en anledning for å gjennomføre en presis behandlingsprosess, kontrollert på hvert trinn, som er basert på følgende elementer:

DIAGNOSTIKK – KONSULTASJON – ANALYSE – RÅDSFORSAMLING – PROSJEKT – BEHANDLING – KONTROLL – AVSLUTNING

Alt gjennomføres i full HD og 3D-teknologier, samt ved bruk av utstyr-, prosess- og materialprosedyrer med høyest kvalitet.

Grunnlaget for behandlingsprosessen er en endelig digital utseende av tenner som vi lager etter gjennomført diagnostikk, før behandling startes. Basert på tatte bilder tilpasser vi fargen og formen på tennene, og vi setter dem i en riktig rekke i perfekt tannbuen. Etter godkjenning av pasienten skal denne digitale visualiseringen realiseres. Ved prosjektering bruker vi meget avansert utstyr, bl.a.:

  • datatomograf, som brukes til protetisk-, tannregulerings-, kjeve- og implantatbehandling,
  • intraoral skanner, som brukes særlig til protetisk-, tannregulerings- og implantatbehandling,
  • utstyr dedisert spesielt til implantologi,
  • visualiserende utstyr,
  • opplærende utstyr.

Alle behandlingsprosesser baserer på radiologisk diagnostikk vi gjennomfører ved bruk av datatomograf New Tom 5. Bare én undersøkelse gir oss alle nødvendige opplysninger om tilstand av tenner og munnhullet. Takket være vår programvare kan vi utarbeide presise behandlingsprosjekter i nesten hvert odontologisk område allerede i dette trinnet.

Tomografiundersøkelsen kan vi overføre i spesielle DICOM- filer /Digital Imaging and Communications in Medicine/ til andre programmer, og deretter bruke dem i prosjektering av implantater, kirurgisk-, tannregulerings-, kjeve- og periodontalbehandling.

I protetisk behandling bruker vi CAD/CAM teknologi, som takket være total digitalisering og eliminasjon av mellomtrinn gir absolutt presise dimensjoner, perfekt form og fantastisk estetikk, som var uoppnåelige før. Det er teknologi for fargemåling ved bruk av spektrometer som bidrar til ideelt fargeuttak for hver tann og tannbue. Takket være det er det umulig å skille pasientens egne tenner fra kunstige.

I rotfylling bruker vi mest avansert optisk teknologi 3D Carl Zeiss som muliggjør å gjennomføre endodontiske prosedyrer presis, med en stor forstørrelse og i sanntid. BeeFill- utstyr, som brukes til tredimensjonal fylling av rotkanaler, garanterer tett fylling av kanaler med guttaperka, og en vellykket behandling allerede under ett besøk.

Mest avansert tannlegebehandling, som kombinerer både høyt utviklet teknologi og unike faglige ferdigheter, er Vivadental Smile Design – individuelt prosjektering og utførelse av et nytt smil, gjennomført av spesialister fra VIVADENTAL, basert på innovative prosess-, material-, farmakologiske-, optiske-, digitale og diagnostiske prosedyrer.