Implantologia 3D

Vivadental to lider innowacyjnych rozwiązań implantologicznych i ponad 22 lata doświadczenia w implantologii

Dr n. med. Violetta Szycik należy do grona prekursorów polskiej implantologii, w której posiada już ponad 22 letnie doświadczenie. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. W roku 2016 dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zalążków zębów stałych. Posiada niezwykle rzadki w naszym kraju certyfikat Lidera Umiejętności Implantologicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/. Od ponad 13 lat szkoli lekarzy w implantologii stomatologicznej, chirurgii, implantoprotetyce, sterowanej regeneracji taknki kostnej. W tym czasie wydała juz ponad 900 certyfikatów. Jej autorski program kształcenia Practiculum implantologii – najbardziej innowacyjne i zaawansowane szkolenie dla adeptów implantologii, został uhonorowany najbardziej prestiżową nagrodą polskiego biznesu – Godłem Teraz Polska.

Każdego dnia wykonuje najbardziej skomplikowane zabiegi, dzięki którym Pacjenci odzyskują uśmiech, którego nikt nie potrafił im przywrócić. A Pacjenci przyjeżdżają do nas z całego świata, niemalże ze wszystkich kontynentów.

Jesteśmy profesjonalistami i współtworzymy dorobek implantologii światowej.

Sami prowadzimy badania naukowe nad implantami, ponieważ dzięki wieloletniemu doświadczeniu dokładnie wiemy co należy udoskonalić, a dzięki współpracy z Politechniką Gdańską wiemy jak to wykonać. Zaprojektowany wspólnie innowacyjny system implantologiczny ma szanse stać się przełomowym rozwiązaniem w 50 letniej historii implantologii. Szkolimy też lekarzy oferując najbardziej zaawansowany program edukacyjny dla adeptów implantologii.

Stosujemy najlepsze obecnie na świecie systemy implantologiczne, Nobel Biocare i Alpha Bio.

Systemy implantologiczne, Nobel Biocare i Alpha Bio, elastycznie dostosowujemy do istniejących warunków anatomicznych Pacjenta. W wyniku połączenia się tych  dwóch ogromnych  firm powstał innowacyjny implant Nobel Activ – implant, który nie ma sobie równych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia wysoką stabilizację pierwotną – nawet w trudnych warunkach kostnych oraz zapewnia doskonale estetyczną odbudowę protetyczną.

Sukces kliniczny implantów Nobel Biocare jest udokumentowany od 1965 roku a jego twórcą jest prof. Ingvar Branemark – ojciec implantologii światowej, odkrywca zjawiska osteointegracji, czyli bezpośredniego zrostu tytanowego implantu z kością.

Jedną z najbardziej spektakularnych koncepcji leczenia implantologicznego stworzoną w systemie implantów Nobel Biocare, jest koncepcja All-On-4, czyli odbudowa stała pełnego łuku zębowego na zaledwie 4 implantach,. Jest to najmniej inwazyjna metoda wszepienia implantów zębowych.Jej twórcą jest dr Paulo Malo – światowej sławy portugalski implantolog, z którym dr Violetta Szycik wykonywała pierwsze tego typu zabiegi w Polsce. Jej ponad 10 – letnie obserwacje Pacjentów leczonych metodą All-on-4 są wysoce zadawalające.

Wiele firm implantologicznych próbowało wiernie odtworzyć tę przełomową koncepcję, ale tylko Nobel Biocare ma naukowo udowodnione sukcesy, przede wszystkim dzięki dedykowanym protokołom  wiercenia kości, nowoczesnym implantom i doskonale dopasowanym odbudowom protetycznym.

Koncepcja All-on-4 pozwala na odbudowę pełnego łuku zębowego szczęki i/lub żuchwy tylko na 4 implantach.

Koncepcja All-on-4 może być stosowana z powodzeniam nawet w bardzo trudnych warunkach anatomicznych, czyli w przypadkach, kiedy w bocznych odcinkach na skutek braku zębów doszło do dużych zaników kości uniemożliwiających implantacje. Zamiast wykonywać czasochłonne i kosztowne zabiegi odbudowy kości, wykorzystuje się przednie odcinki szczeki i żuchwy i tam wprowadza implanty, na których osadza się stały-niewyjmowany most odbudowujący cały łuk zębowy.

Zastosowanie procedury All-on-4 z natychmiastową odbudową protetyczną wymaga od implantologa ogromnego doświadczenia i wykształcenia oraz posiadania nowoczesnego zaplecza diagnostycznego i zabiegowego.

W swej pracy wykorzystujemy najbardziej efektywne narzędzia do oceny ilości kości –  tomograf komputerowy New Tom 5G oraz obrazu z jamy – skaner wewnątrzustny Trios 3Shape, a także oprogramowanie NobelGuide do wirtualnego projektowania umiejscowienia wszczepów oraz przyszłej odbudowy protetycznej. Dodatkowo za pomocą specjalnego programu NobelClinician – program służący do komunikacji z pacjentem jesteśmy w stanie pokazać cały proces projektowania I tworzenia nowego uzębienia, po to, aby pacjent  świadomie wyraził zgodę na  leczenie.

Dzięki tak zaawansowanym technologiom, oferujemy naszym Pacjentom najmniej inwazyjne zabiegi i natychmiastowe odbudowy protetyczne, czyli tzw. zęby w 1 godzinę lub w 1 dzień. Bezpośrednio po zabiegu implantologicznym lub w następnej dobie, możemy oddać Pacjentowi pracę protetyczną.

Jednak w wielu przypadkach zaniki kości są tak duże, że implantacja nie jest możliwa. Odbudowujemy wtedy struktury kostne tworząc dla implantów solidne podłoże, dzięki czemu mogą trwać przez wiele lat i stać się długowiecznymi. Wykorzystujemy przy tym najnowocześniejsze technologie i urządzenia jak piezosurgery – urządzenie do piezoelektycznego cięcia kości i pobierania kości własnej pacjenta, wirówki do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, przyspieszajacego proces odbudowy kości oraz wyłącznie najlepsze na swiecie materiały kościozastępcze i błony zaporowe.

Zobacz zabiegi regeneracyjne tkanki kostnej

Na wprowadzone przez nas implanty udzielamy dożywotniej gwarancji.

Zobacz warunki gwarancji

Ale to nie wszystko…

Vivadental wraz z zespołem naukowców z Politechniki Gdańskiej prowadzi badania nad polskim inteligentnym systemem odbudowy kości z zastosowaniem czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Zobacz jakie badania naukowe prowadzimy w Instytucie VIVADENTAL

Leczenie implantologiczne planujemy w najdrobniejszych detalach.

Uwzględniamy wszelkie uwarunkowania przy wykorzystaniu innowacyjnego oprogramowania. Z projektu generujemy szablon chirurgiczny, który po wydrukowaniu w drukarce 3D instalujemy i stabilizujemy w ustach pacjenta, a następnie dedykowanymi wiertłami wykonujemy otwory o określonej średnicy, długości oraz kącie wprowadzenia. W otwory te wkręcamy odpowiednie implanty. Jednocześnie w drukarce 3D drukujemy tymczasową odbudowę protetyczną, którą od razu osadzamy w ustach pacjenta zapewniając komfort posiadania pełnego uzębienia tego samego dnia. Równolegle w naszym laboratorium wykonujemy ostateczną odbudowę protetyczną, którą wymienimy z odbudową tymczasową po zespoleniu się implantów z tkanką kostną. Uzyskujemy wierne i idealne zespolenie pracy protetycznej z warunkami anatomicznymi, albowiem szablon chirurgiczny jest z nią całkowicie kompatybilny.

Wszyscy nasi Pacjenci polecają nas swoim najlepszym znajomym oraz rodzinie. Ty także możesz korzystać, a odbudowując swoje uzębienie stworzyć uśmiech z marzeń, uśmiech sukcesu.

Implantologia w Klinice Vivadental to inteligentny proces, który wyróżnia precyzja, jakość, komfort i szybkość przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa Pacjenta.