fbpx Digitalt fargeuttak 3D - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Digitalt fargeuttak 3D

Vi bruker innovative og mest avanserte metoder for fargeuttak slik at våre pasienter kan nyte nye tenner med ideell farge og form som er perfekt tilpasset til eksisterende tenner. Fargeuttaket gjør vi ved hjelp av to verdens mest moderne instrumenter til fargemåling – intraoral skanner Trios 3 Shape og spektrofotometer SpectroShade. De muliggjør optimal fargetilpasning til kroner, broer og proteser. Farger tas fra hvert enkelt punkt i bestemte tenner, med tanke på fargenyanser: som regler er det én for gingival, én for senter og én for incisal. På denne måten er det mulig å velge en gjennomsnittsfarge og dens optimalisering. Takket være det er tannfarge tilpasset best mulig, rett og slett – perfekt.

Tidligere brukt metode for fargeuttak basert på fargeprøver og fargesammenligning er en gammeldags ide for oss – vi kan ev. bruke den bare i tilfelle av strømbrudd.

Riktig fargeuttak er en av de viktigste delene i reparasjon av tenner, og samtidig mest krevende fordi den er basert på legens subjektive fargevurdering. Det er særlig vanskelig i tilfelle av omfattende fyllinger ved delvis mangler. Tannfarge skal tilpasses til tilstøtende tenner slik at man får harmoni og komplett integrasjon med eksisterende tenner. Målet er at man ikke kan skille hvilke tenner som er egne og hvilke er kunstige. Det er ikke lett fordi man vurderer farge med grunnlag i tre områder: fysikk, biologi og psykologi. Det synlige fargespekteret er bare et utsnitt av det store elektromagnetiske spekteret. Den øvre grensen for det synlige lyset ligger ved en bølgelengde på ca. 730, og den nedre grensen ved ca. 380 nm. Om fargevurdering bestemmer individuelle egenskaper også: helse- og sinntilstand, humør, samt slike faktorer som mengden av lysenergi på rommet, andre farger i synsfelt, farges lysstyrke, metning ol. På grunn av alt dette er risikoen for feil ganske stor, og dens konsekvenser kan ødelegge hele arbeidsprosessen, samt kreve å igangsette arbeid på nytt.