fbpx Bruk av stamceller i regenerasjon av hard- og bløtvev i munnhullet - Side 3 av 4 - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Bruk av stamceller i regenerasjon av hard- og bløtvev i munnhullet

Pages: 1 2 3 4

Behandlingsstadier

  • Bedøvelse
  • Fettsuging – vi tar fettvev
  • Separasjon av stamceller
  • Transplantasjon av stamceller til en bestemt sted
  • Omsorg etter behandling
  • Videre omsorg

Før behandling

Før behandlingen gjennomfører vi en nøyaktig, flertrinns kvalifikasjon som omfatter kliniske og laboratorietester, samt radiologisk diagnostikk 3D med datatomograf New Tom 5G og ved bruk av Hounsfields skala – en skala som beskriver radiografisk bentetthet. I begrunnede tilfeller kan etter rekonstruksjon av benvev gjennomføres ben trepanasjon for å få benmaterial til en histopatologisk undersøkelse. På denne måten er det mulig en objektiv vurdering av effektivitet av behandlingsprosedyren med bruk av stamceller.

Behandlingsteam

Et behandlingsteam består av en ledende lege – en koordinator, samt anestesiolog, plastikkirurg, tannkirurg, og tannassistenter til bestemte behandlingsstadier.

Hvorfor er stamcellene tatt fra fettvev?

Fettvev er per i dag den beste måten for å skaffe voksne stamceller, samt en best kilde av dem, selv om ikke noe kan erstatte navlestrengsblod. Likevel er det bare få mennesker som bestemmer seg for en eneste mulighett for å ta blodet, nemlig rett etter fødsel. Neste god kilde av stamceller er benmarg, men den har over 2500 ganger færre stamceller enn fettvev! For å få stamceller fra benmerg må man bruke et spesielt separasjonsutstyr på et laboratorium, deretter må man dyrke og reprodusere celler for å få en bestemt mengde som kan vare 21 dager til og med.

Fettvev innebærer stromal vaskulær fraksjon SVF som er et naturlig miljø for celler som deltar i intensive regenererings- og fornyelsesprosesser som fremskynder helbredelse og vevsregenerering. Stamceller fra fettvev har en stor fordel over andre kilder fordi de ikke trenger vevskultur som avhenging av kildetype kan ta fra noen dager til flere uker. Fettvev inneholder veldig mange regenerative- og stamceller, derfor er det ikke et behov for vevskultur.

Takket være eliminasjon av dette trinnet er bruk av stamceller fra fettvev i regenereringsprosesser uforlignelig mer komfortabel både for pasienter og behandlingsteam. Det er mulig å gjennomføre hele prosessen i sanntid, fra å ta autolog regenerative- og stamceller, gjennom separasjon, opp til transplantasjon. På denne måten er hele prosessen raskere, og trenger ikke mellomliggende enheter,sykehus og laboratorier for vevsdyrking. Derfor er denne metoden veldig fordelaktig, både med tanke på økonomi og effektivitet.

Teknologi

I celletransplantasjoner bruker vi mest avansert biomedisk utstyr, inkludert en høyt utviklet teknologi fra en amerikansk bedrift Cytori. Høyest kvalitet på denne teknologien har blitt bekreftet på flere medisinske områder i hele Polen både i VIVADENTAL Klinikk – odontologi, og i andre institusjoner også: Klinikk for onkologisk kirurgi på Det medisinske universitet i Lublin (rekonstruktiv kirurgi), Klinikk for kardiologi på Det medisinske universitet i Warszawa (intervensjonskardiologi ved hjerteinfarkt) og i Senter for behandling av brannskader i Siemianowice Śląskie (behandling av brannskader). Både Cytori- teknologien og utstyr som brukes til å skaffe ADRCs celler, har kliniske undersøkelser i GMP-forhold med CE- sertifikater for Celution 800CRs, teknologi og metoden for å skaffe og implementere ADRCs celler som er helt unik i verdens skala. Calution 800/CRS maskin har alle sertifikater som er nødvendige for å bruke det i Polen og EU.

Pages: 1 2 3 4