fbpx Bruk av stamceller i regenerasjon av hard- og bløtvev i munnhullet - Side 2 av 4 - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Bruk av stamceller i regenerasjon av hard- og bløtvev i munnhullet

Pages: 1 2 3 4

Hvordan ser behandlingen ut?

Behandling gjennomfører vi i en spesiell forberedt operasjonsstue i VIVADENTAL Klinikk, den tar ca. tre timer. Vi kan bruke en lokalbedøvelse, men med tanke på større komfort foreslår vi våre pasienter en generell bedøvelse i en intravenøs sedasjon, kontrollert av anestesiolog. Behandlingen går ut på å ta fettvev fra magen, låret eller hoften ved bruk av Colemans metode og fettsuging – her bruker vi spesielle små kanyler. På denne måten vil vi redusere inngrep til et nødvendig minimum for å ikke ødelegge celler, og for å få maksimalt potensial fra celletransplantasjon. Det er verdt å fremheve at vi tar bare 100-360 ml, dvs. så mye som det finnes i en gjennomsnittlig kopp. Et lite inngrep betyr større komfort etter behandling, og pasienter blir helt friske inne veldig kort tid, ca. en uke.

Deretter legger vi tidligere tatt fett i Celution 800CRs- maskin, der bruker vi Cytori- teknologien for å skaffe regenerative- og stamceller. Takket være Celaze- reagens, som er en blanding av flere enzymer, blir stamcellene isolert. I denne prosessen, som varer ca. 90 minutter, konsentrerer maskinen voksne stamceller og tilhørende progenitorcellene som inneholder stromal vaskulær fraksjon (SVF), som inneholder mesenkymale stamceller – celler med et regenererende potensial /MSC/.

I resultatet får vi ca. 5 mln regenerative- og stamceller som en standardisert og homogen suspensjon som inneholder opp til 20 mln ADRCs celler (Adipose Derived Regenerative Cells), renset fra fettceller, cellulære blodkomponenter, brukte enzymer og andre prosessforurensninger. Hele prosessen foregår i et sterilt og lukket system, som utelukker en risiko for utilsiktet forurensning – dermed sikrer den absolutt sterilitet og høyest kvalitet av dette produktet.

På neste trinnet transplanterer vi disse regenerative- og stamcellene der hvor de mangles.

For å transplantere bløtvev på ansiktet bruker vi Celbrush- maskin som sikrer kontrollert og jevn spredning av transplantert material.

Ved benregenerasjon er det nødvendig å bruke syntetiske, naturelle, autogene eller allogene regenerative materialer som virker som en stillas med såkalt skaffold, hvor stamcellene skal gro.

For å forsterke terapeutiske effekter bruker vi naturelle vekstfaktorer som befinner seg i pasientens eget blod. Derfor tar vi blod fra pasienten før behandling, og ved bruk av et spesielt utstyr til separasjon får vi PRF-Platelet Rich Fibrin. Den største fordelen som kommer fra bruk av dette konsentratet er raskere og bedre sårheling.

Pages: 1 2 3 4