fbpx Regeneracja - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Regeneracja

Regeneracja tkanki kostnej w implantologii stomatologicznej jest najczęściej stosowanym zabiegiem wspomagającym, ponieważ podłoże kostne dla wprowadzanego implantu musi mieć odpowiednią wielkość i strukturę. Powszechnym zaś zjawiskiem jest zarówno zanik kości w miejscu usuniętych kiedyś zębów, jak i postępujące z upływem lat zmiany struktury kości i jej osłabienie.

Sterowana regeneracja kości umożliwia rozszerzenie wskazań do leczenia implanto-protetycznego. Polega na odbudowie tkanki kostnej za pomocą przeszczepów kości własnej Pacjenta lub preparatów kościotwórczych.

W przeszłości lekarze musieli wykorzystać istniejące podłoże protetyczne, niezależnie od stopnia zaniku kostnego, na skutek czego wyniki leczenia nie były w pełni satysfakcjonujące. Postęp w stomatologii ostatnich lat przyniósł rozwój chirurgicznych metod zabiegowych poprawiających stan podłoża kostnego przed planowanym leczeniem implantoprote-tycznym. Obecnie przy odbudowie ubytków kostnych stosuje się różnego rodzaju błony zaporowe oraz materiały rekonstrukcyjne tzw. biomateriały. Proces planowego i ukierunkowanego tworzenia się kości w miejscu jej zaniku określany jest mianem sterowanej regeneracji kości (Guided Bone Regeneration – GBR).

Kość własna pacjenta /autogenna/ nadal pozostaje najlepszym materiałem rekonstrukcyjnym, ponieważ nie stwarza żadnych problemów biologicznych. Niestety, pobranie kości z obszaru jamy ustnej często nie zapewnia dostatecznej ilości materiału, zaś pobranie przeszczepu kostnego z odległych miejsc stanowi większe obciążenie dla pacjenta niż zabieg podstawowy, dlatego też wskazaniem do tego typu leczenia są skrajne zaniki kości szczęki i żuchwy. Wobec powyższego we współczesnej implantologii stosuje się materiały kościotwórcze zarówno naturalne jak i syntetyczne.

Wobec faktu, iż zasadniczym warunkiem prawidłowej osseointegracji wszczepu jest dostateczna ilość tkanki kostnej, dynamiczny rozwój technik regeneracyjnych zdecydowanie rozszerzył wskazania do zastosowania leczenia implantoprotetycznego równocześnie zapewniając pacjentom znacznie większy komfort fizyczny i psychiczny, niż stosowane dotąd konwencjonalne metody leczenia protetycznego.