fbpx Leczenie - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Leczenie

Leczenie implantologiczne polega na odbudowie brakującego uzębienia za pomocą wszczepów tytanowych umieszczonych w kości. Implanty zastępują korzenie nieistniejących zębów. Leczenie implantologiczne składa się z dwóch zasadniczych etapów:

  • chirurgicznego
  • protetycznego

Podczas specjalistycznego zabiegu chirurgicznego implant jest wprowadzany w głąb kości. Po upływie od 3 do 6 miesięcy implant integruje się z kością. Do implantu dokręca się specjalny łącznik i na nim odbudowuje się koronę zęba. W przypadku braku pojedynczego zęba, metoda ta pozawala uniknąć szlifowania sąsiadujących zębów, które jest konieczne do przeprowadzenia w tradycyjnym uzupełnieniu protetycznym wykonanym w formie mostu. W przypadku zaś całkowitego braku uzębienia, na kilku implantach można odbudować cały łuk zębowy w postaci stałego uzupełnienia (most) lub protezy (tzw. proteza nakładkowa). Istnieje metoda All-on-four /wszystko na czterech/ umożliwiająca przeprowadzenie odbudowy w formie jednolitego mostu, całkowicie bezzębnej szczęki lub żuchwy w oparciu tylko o 4 implanty.

Pierwsza faza leczenia implantologicznego obejmuje kompleksowe rozpoznanie kliniczne. Szczegółowy wywiad medyczny, badanie radiologiczne oraz badanie jamy ustnej umożliwia postawienie wszechstronnej i systemowej diagnozy oraz kompletną identyfikację stanu zdrowia jamy ustnej uwzględniającą wszelkie uwarunkowania anatomiczne Pacjenta, w tym ewentualne ograniczenia spowodowane np. zanikiem kości, zbyt słabą strukturą kości, dużymi rozmiarami zatoki szczękowej, albo też zbyt młodym wiekiem i nie rozwiniętym ostatecznie układem kostnym twarzoczaszki. Lekarz kwalifikuje Pacjenta do leczenia implantologicznego i tworzy optymalny plan leczenia, biorąc pod uwagę zniesienie wszelkich ograniczeń.

Druga faza to już część zabiegowa wykonana w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Implant, czyli śruba wykonana z czystego tytanu, zostaje wprowadzony w głąb kości w ściśle zaplanowany sposób, zachowując z góry ustalony kierunek, głębokość oraz siłę dokręcenia, jak również odpowiedni rodzaj i średnicę implantu. Zespolenie się implantu z tkanką kostna trwa do 4 miesięcy w żuchwie i do 6 miesięcy w szczęce. Pacjent w tym okresie powinien być wyczulony na większą niż zazwyczaj intensywność utrzymania higieny jamy ustnej, codzienną kontrolę dziąseł, wystrzegania się wszelkich urazów. Całkowicie zagojony wszczep stanowi podstawę do osadzenia na nim łącznika i korony zębowej.

Trzecia faza to wykonanie odbudowy protetycznej – korony, mostu lub protezy – osadzonej na perfekcyjnie przygotowanym podłożu implantologicznym.

Czwarta faza to faza systematycznej kontroli pozabiegowej.