fbpx Gwarancja - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Gwarancja

VIVADENTAL – GWARANCJA NA IMPLANTY

Jedną z fundamentalnych wartości w medycynie jest relacja interpersonalna pomiędzy pacjentem i lekarzem. Aby osiągać wspólny cel, jakim jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, relację tę musi charakteryzować otwartość i obopólne zaangażowanie, zarówno podczas planowania leczenia i w jego trakcie, jak i w okresie pozabiegowym i sprawowania opieki następowej. W przypadku leczenia implantologicznego jest to warunek konieczny warunkujący utrzymanie uzyskanych efektów.

Powierzając lekarzowi własne zdrowie pacjent okazuje zaufanie i wiarę w spełnienie swoich oczekiwań. Lekarz odwzajemnia się rzetelnością i starannością wykorzystując najlepsze metody oraz technologie farmakologiczne, procesowe i produktowe.

Te materialne i niematerialne elementy pozwalają ustalić pewien jasno określony punkt odniesienia, a mianowicie gwarancję. Przy czym nie stanowi ona jednostronnego manifestu lekarza, ale nadal pozostaje partnerską relacją pacjent – lekarz i wymaga od uczestników tego układu wzajemnego spełniania powinności. To jednak zapewnia możliwość utrzymania efektów leczenia na długie lata, na całe życie, przynosząc zadowolenie Pacjentowi, zaś lekarzowi satysfakcję z wykonywanej pracy.

DLACZEGO GWARANCJA DOŻYWOTNIA?

VIVADENTAL udziela dożywotniej gwarancji na implanty, ponieważ z implantologii uczynił sztukę, a sztukę tę doprowadził do doskonałości. Implantologia od wielu lat jest naszą domeną, dzięki której najśmielsze marzenia naszych Pacjentów przenosimy do rzeczywistości. Koncentrują się w niej nasze unikalne kwalifikacje zawodowe i najno-wocześniejsze technologie oraz wieloletnie doświadczenie i biegłe posługiwanie się wieloma systemami implantologicznymi.

Zachowanie permanentnej jakości na każdym etapie leczenia sprawia, iż każdy wszczepiony przez nas implant, to egzemplarz, który wyróżnia perfekcja, trwałość i estetyka. Jesteśmy pewni zastosowanych metod zabiegowych, technologii produktowych, materiałowych i farmakologicznych oraz jakości i staranności wykonania.

W implantologii VIVADENTAL egzemplifikuje szczytowe możliwości współczesnej medycyny.

Najwyższy stopień profesjonalizmu wyznacza adekwatny poziom odpowiedzialności. Udzielając dożywotniej gwarancji na implanty otwieramy przed naszymi Pacjentami zupełnie nową perspektywę i ustanawiamy nową erę w dziejach stomatologii. To jest fundamentalna wartość kultury VIVADENTAL i inspiracja do dalszego rozwoju.

Każdy kto widział najpiękniejszy chyba obraz Leonarda da Vinci, portret Mona Lisy, uległ magii jej spojrzenia, i zastanawia się jak to jest możliwe, że Mona Lisa spogląda wprost na nas niezależnie w którym miejscu byśmy stali. Każdego kto słyszał utwory Beethovena, zastanawia, jak człowiek u schyłku życia dotknięty głuchotą mógł stworzyć tak znamienite dzieła. Nikogo nie dziwi, że instrumenty Antonio Stradivariego /Stradivariusa/ stworzone na przełomie XVII i XVIII wieku przetrwały do naszych czasów i dziś osiągają astronomiczne ceny, a najsłynniejsze skrzypce „Mesjasz” uznawane są za bezcenne. Sztuka to umiejętność wprowadzania jej odbiorców w nieprzemijający i ponadczasowy zachwyt. Taką sztuką jest dla nas implantologia.

GWARANCJA VIVADENTAL – JAKOŚĆ POTENCJAŁU

VIVADENTAL to Międzynarodowy Ośrodek Kliniczny, Szkoleniowy i Naukowo – Badawczy wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną, sprzętową i farmakologiczną.

VIVADENTAL wyróżnia się pod względem wykorzystywanych technologii i profesjonalnego przygotowania lekarzy, którzy wykonują najbardziej złożone zabiegi w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii. Aktywnie uczestniczą w najważniejszych sympozjach naukowych, gdzie przedstawiają własne osiągnięcia i dorobek naukowy oraz adaptują do swojej pracy innowacyjne rozwiązania i najnowsze metody leczenia.

VIVADENTAL prowadzi badania naukowe i doświadczenia nad wprowadzaniem implantów oraz rozwojem nowych procedur implantologicznych, chirurgicznych i protetycznych, co stanowi nobilitację dla naszego ośrodka klinicznego.

VIVADENTAL to miejsce, w którym profesjonalizm i kompetencje, wyzwalają poczucie bezpieczeństwa i absolutnej jakości, a odpowiedzialność za jakość wszelkich procedur, to najważniejszy element budowania wartości i kultury organizacyjnej.

VIVADENTAL wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne dostępne w medycynie, w tym przestrzenną diagnostykę radiologiczną wykonywaną tomografem komputerowym New Tom 5G. Niezwykle precyzyjne badanie umożliwia postawienie prawidłowej diagnozy i przeprowadzenie zabiegu zgodnie z planem. W przypadku implantacji potwierdzenie prawidłowego osadzenia implantu ma kluczowe znaczenie dla jego długowieczności oraz jakości odbudowy protetycznej.

VIVADENTAL jako jeden z nielicznych na świecie oferuje lekarzom specjalistyczne szkolenia praktyczne w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki. Przeprowadzane są one w oparciu o akredytację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certyfikat Akredytacyjny wyraża zaufanie do działania VIVADENTAL w systemie oceny zgodności definiowanej przez OSIS. Stanowi również potwierdzenie najwyższych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do wykonywania działalności szkoleniowej w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących.

VIVADENTAL to miejsce niezwykłe, które emanuje wszechobecną metamorfozą – stomatologii w sztukę, piękna w doskonałość, marzeń w rzeczywistość…

VIVADENTAL to luksusowe warunki leczenia dla Pacjentów i komfortowe warunki pracy dla lekarzy.

VIVADENTAL to miejsce dla najbardziej wymagających Pacjentów, oczekujących usług o walorach perfekcyjnych, będących uosobieniem wiedzy, doświadczenia, staranności, kultury zawodowej i kompetencji. Dożywotnia gwarancja na implanty jest wymiernikiem jakości naszego potencjału, wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, biegłego posługiwania się wieloma systemami implantologicznymi oraz wieloletniego doświadczenia.

VIVADENTAL – GWARANCJA PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI