Gwarancja

Vivadental – Dożywotnia gwarancja na implanty

Jedną z fundamentalnych wartości w medycynie jest relacja interpersonalna pomiędzy pacjentem i lekarzem. Aby osiągać wspólny cel, jakim jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, relację tę musi charakteryzować otwartość i obopólne zaangażowanie, zarówno podczas planowania leczenia i w jego trakcie, jak i w okresie pozabiegowym i sprawowania opieki następowej. W przypadku leczenia implantologicznego jest to warunek konieczny warunkujący utrzymanie uzyskanych efektów.

Powierzając lekarzowi własne zdrowie pacjent okazuje zaufanie i wiarę w spełnienie swoich oczekiwań. Lekarz odwzajemnia się rzetelnością i starannością wykorzystując najlepsze metody oraz technologie farmakologiczne, procesowe i produktowe.

Te materialne i niematerialne elementy pozwalają ustalić pewien jasno określony punkt odniesienia, a mianowicie gwarancję. Przy czym nie stanowi ona jednostronnego manifestu lekarza, ale nadal pozostaje partnerską relacją pacjent – lekarz i wymaga od uczestników tego układu wzajemnego spełniania powinności. To jednak zapewnia możliwość utrzymania efektów leczenia na długie lata, na całe życie, przynosząc zadowolenie Pacjentowi, zaś lekarzowi satysfakcję z wykonywanej pracy.

Dlaczego gwarancja dożywotnia?

VIVADENTAL udziela dożywotniej gwarancji na implanty, ponieważ z implantologii uczynił sztukę, a sztukę tę doprowadził do doskonałości. Implantologia od wielu lat jest naszą domeną, dzięki której najśmielsze marzenia naszych Pacjentów przenosimy do rzeczywistości. Koncentrują się w niej nasze unikalne kwalifikacje zawodowe i najnowocześniejsze technologie oraz wieloletnie doświadczenie i biegłe posługiwanie się wieloma systemami implantologicznymi.

Zachowanie permanentnej jakości na każdym etapie leczenia sprawia, iż każdy wszczepiony przez nas implant, to egzemplarz, który wyróżnia perfekcja, trwałość i estetyka. Jesteśmy pewni zastosowanych metod zabiegowych, technologii produktowych, materiałowych i farmakologicznych oraz jakości i staranności wykonania.

W implantologii VIVADENTAL egzemplifikuje szczytowe możliwości współczesnej medycyny.

Najwyższy stopień profesjonalizmu wyznacza adekwatny poziom odpowiedzialności. Udzielając dożywotniej gwarancji na implanty otwieramy przed naszymi Pacjentami zupełnie nową perspektywę i ustanawiamy nową erę w dziejach stomatologii. To jest fundamentalna wartość kultury VIVADENTAL i inspiracja do dalszego rozwoju.

Każdy kto widział najpiękniejszy chyba obraz Leonarda da Vinci, portret Mona Lisy, uległ magii jej spojrzenia, i zastanawia się jak to jest możliwe, że Mona Lisa spogląda wprost na nas niezależnie w którym miejscu byśmy stali. Każdego kto słyszał utwory Jana Sebastiana Bacha, zastanawia, jak człowiek u schyłku życia dotknięty głuchotą mógł stworzyć tak znamienite dzieła. Nikogo nie dziwi, że instrumenty Antonio Stradivariego /Stradivariusa/ stworzone na przełomie XVII i XVIII wieku przetrwały do naszych czasów i dziś osiągają astronomiczne ceny, a najsłynniejsze skrzypce „Mesjasz” uznawane są za bezcenne. Sztuka to umiejętność wprowadzania jej odbiorców w nieprzemijający i ponadczasowy zachwyt. Taką sztuką jest dla nas implantologia.