fbpx Garanti - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Garanti

Vivadental – Livstidsgaranti På Implantater

En av fundamentale verdier i medisin er et mellommenneskelig forhold mellom pasient og lege. For å oppnå felles mål, dvs. forbedring av pasientens helsetilstand, må begge sider i dette forholdet være åpne og engasjerte. Det gjelder både planleggingsperiode, selv behandling, perioden etter behandling og videre hjelp også. I tilfellet av implantatbehandling er det en forutsetning for å opprettholde oppnådde effekter.

Ved å betro legen egen helse, viser pasienten sin tillit og tror på at hans eller hennes forventinger vil bli møtt. Legen besvarer med nøyaktighet og pålitelighet, bruker beste metoder og farmakologiske, prosess- og produktteknologier.

Disse materielle og immaterielle elementene muliggjør å avtale et klart referansepunkt, nemlig garanti. Likevel er det forsatt en gjensidig relasjon mellom pasient og lege. Takket være det er det mulig å opprettholde behandlingseffekter i mange år, til og med for hele livet, som bringer pasientens glede, og legen tilfredshet fra utført jobb-

Hvorfor Livstidsgaranti?

VIVADENTAL gir livstidsgaranti på implantater, fordi vi har lagt kunst av implantologi, og har brakt den til perfeksjon. Siden flere år har implantologi vært vår hoveddomene, takket være det kan vi overføre pasienters villeste drømmer til virkeligheten. I implantologi skiller vi oss ut med unike fagkvalifikasjoner, mest avanserte teknologier, mangeårig erfaring og kjennskap til mange implantatsystemer.

På hvert behandlingstrinn passer vi på kvalitet – takket være det er hvert implantat vi har innsett et perfekt, langvarig og estetisk produkt. Våre behandlingsmetoder, produkt-, material- og farmakologisk teknologier er sikre, utprøvde, nøyaktige og med høyest kvalitet.

VIVADENTAL definerer største muligheter i dagens implantologi.

Høyeste grad av profesjonalitet betyr adekvat ansvarsnivå. Ved å gi livstidsgaranti på implantater, åpner vi et absolutt nytt perspektiv for våre pasienter. Det er VIVADENTALs fundamentale kulturverdi og inspirasjon til videre utvikling.

Enhver som har sett det vakreste maleriet til Leonardo da Vinci, Mona Lisa, har vært begeistret over hennes blikk, og har lurt på hvordan det er mulig at hun ser man rett i øynene, uansett hvor man står. Enhver som har hørt Johann Sebastian Bach sine komposisjoner lurer på hvordan det er mulig at en nesten døv mann kunne skape så fantastiske verk. Ingen er forbauset at Antonio Stradivaris /Stradivarius/ instrumenter, som hadde blitt konstruert i det syttende og attende århundre, har overlevd til vår tid – i dag når de astronomiske summer, og den mest berømte fiolinen «Messias» er uvurderlig. Kunst betyr å vekke evigvarende glede hos dens mottakere – for oss er implantologi slik kunst.

Les videre om du vil få vite hva som skaper VIVADENTALs potensial…