fbpx Practiculum Implantologii - Sezon VIII, sesja 2 - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Practiculum Implantologii – Sezon VIII, sesja 2

Tydzień w tydzień dr n.med. Violetta Szycik, wprowadza w meandry implantologii stomatologicznej, lekarzy dentystów, którzy swoją przyszłość postanowili związać z najnowocześniejszymi metodami rekonstrukcji uzębienia. Autorski Program Edukacyjny dr Szycik oparty jest o ponad 25 lenie doświadczanie w implantologii i 30 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w dydaktyce i szkoleniu kadr medycznych. Dla adeptów implantologii wytyczona jest prosta, acz wymagająca droga: 10 sesji i 28 seminariów, wykłady, ćwiczenia na modelach, obserwacja zabiegów na żywo, asystowanie i wykonywanie zabiegów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów, aż do osiągnięcia pełnej samodzielności.

Na tej drodze do sukcesu znajduje się 35 Kursantów VIII Sezonu Practiculum Implantologii. W dniach 5 i 6 kwietnia odbyli drugą sesję, którą zajęły wykłady. W piątek dr Szycik przedstawiła wykłady poświęcone technikom regeneracyjnym tkanki kostnej, w tym zabiegom podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz przeszczepom komórek macierzystych. W sobotę zagadnienia protetyki stomatologicznej z silnym akcentem na obszar laboratoryjny przedstawił Pan Rober Michalik, technik dentystyczny z 30 letnim stażem, prekursor druku 3D w stomatologii polskiej. Przesłaniem jego wielogodzinnego wykładu była nie tylko wiedza niezbędna dla procesu prawidłowej rekonstrukcji uzębienia, w tym w szczególności na implantach, ale także wszechstronne ujęcie procesów zachodzących w laboratorium, zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i digitalnym.

3 sesja to już cześć praktyczna w podziale na grupy w Instytucie Vivadental w Gdańsku. Kolejny weekend edukacyjny dla Sezonu VIII Practiculum Implantologii już w maju.