fbpx Practiculum Implantologii – Sezon IX – sesja 4 - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Practiculum Implantologii – Sezon IX – sesja 4

Synteza teorii w praktyce, czyli połączone sesje  Grupy A i B  Sezonu VIII i IX

Tuż przed Bożym Narodzeniem odbyły się dwie sesje połączonych grup Sezonu VIII, w którym szkoli się 35 lekarzy oraz Sezonu IX, w którym szlify w implantologii zdobywa 28 lekarzy.

Najpierw w Mikołajki, Kursanci Sezonu IX, dla których była to 4 Sesja, podczas całodniowego wykładu dr n.med. Violetty Szycik, odkrywali meandry chirurgii i implantoprotetyki oraz najmniejsze detale mające wpływ na rezultaty leczenia. Poznali też szczegóły zabiegu rekonstrukcji struktur kostnych z zastosowaniem autogennego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Następnego dnia wykłady z protetyki stomatologicznej na implantach przedstawiła dr Małgorzata Piotrowska oraz Marek Wiligała, technik dentystyczny z wieloletnim doświadczeniem i właściciel jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów dentystycznych w Europie Wiligała Labor.

Tydzień później, w rocznicę Stanu Wojennego, podobną ścieżkę przeszli Kursanci Sezon VIII. Była to dla nich już 8 Sesja. Pierwszego dnia dr hab. n.med. Zdzisław Berezowski, Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił podstawy i fundamentalne zasady protetyki stomatologicznej z perspektywy 50 letniego doświadczenia zawodowego, które stanowią warunek sukcesu leczenia w tak dalece zindustrializowanej technologicznie współczesnej protetyce. Nawiązywał do tego kolejny wykład dr n.med. Magdaleny Kisłowskiej-Syryczyńskiej akcentując te zasady na gruncie implantologii. W sobotę wszystkie wykłady dotyczyły odbudowy protetycznej na implantach, które przedstawiła dr Małgorzata Piotrowska.

Obie połączone sesje uświetniły piątkowe przyjęcia świąteczno-noworoczne w jednym z najpiękniejszych gdańskich hoteli Central Hotel, zorganizowane przez naszego Partnera w edukacji, Implanty Polska, na których doskonale się bawiliśmy zapominając na chwilę o naszej pięknej codziennej pracy i rozwiązywaniu coraz trudniejszych problemów naszych Pacjentów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nadchodzącego Nowego Roku 2020, życzymy wszystkim lekarzom wszelkiej pomyślności, sukcesów w leczeniu pacjentów i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nieustającego rozwoju zawodowego i umiejętności zabiegowych.