VII Sezon Practiculum Implantologii – Inauguracja

7 września 2018 roku zainaugurowaliśmy kolejny, VII Sezon Practuiculum Implantologii. Przystąpiło do niego 30 lekarzy dentystów, podzielonych na dwie grupy. Przed nami 10 miesięcy intensywnego szkolenia,10 sesji i 28 seminariów.... zobacz więcej

Data publikacji: wtorek 11 września, 2018 w kategorii Practiculum Implantologii

7 września 2018 roku zainaugurowaliśmy kolejny, VII Sezon Practuiculum Implantologii. Przystąpiło do niego 30 lekarzy dentystów, podzielonych na dwie grupy. Przed nami 10 miesięcy intensywnego szkolenia,10 sesji i 28 seminariów.

Rozpoczęliśmy od wykładów z chirurgii stomatologicznej, bo na nich w największym stopniu oparte są procedury implantologiczne. Jak usunąć zęby w perspektywie wprowadzenia implantu, jak naciąć płat śluzówkowo-okostnowy, jak go odwarstwić, jak prawidłowo zszyć, a także wiele innych zagadnień mających kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia implantologicznego oraz bezpieczeństwa i zdrowia Pacjentów. Wykłady prowadziła dr n.med. Violetta Szycik oraz dr n.med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska.

niezwykle ważną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych na implanty i ich właściwości, a także materiałów kościozastępczych, przekazał mgr inż. Michał Bartmański z Zespołu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

W niedzielę odbył się pierwszy wykład w ramach panelu edukacyjnego Sukces Twojego Biznesu. Zagadnienia e-marketingu przedstawił Wojciech Widzicki, ekspert z blisko 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie budowania strategii marketingowej w Internecie.

Practiculum Implantologii, to nie tylko szkolenie, ale także koleżeńskie relacje i otwartość. Piątkowe popołudnie poświęciliśmy na zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast sobotni wieczór uczciliśmy lampką szampana w Restauracji Zafiszowani, w jednym z najpiękniejszych zakątków Starego Gdańska, tuż przy Żurawiu i Motławie.

Pierwsza sesja to dobry wstęp do całego szkolenia i tego co jest w nim najważniejsze – praktycznych umiejętności zabiegowych. Już na kolejnej sesji w Klinice Vivadental lekarze wykonają pierwsze zabiegi implantologiczne u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów.

O Practiculum Implantologii.

Nasz prestiżowy autorski program edukacyjny, przeznaczony jest dla lekarzy dentystów chcących uzyskać wiedzę i umiejętności zabiegowe oraz unikalne kompetencje zawodowe w dziedzinie implantologii stomatologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii medycznych i wieloletniego doświadczenia Mentorów. Jego autorem jest dr n.med. Violetta Szycik, która jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 25-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.

Szkolenie kończy się egzaminem, który wieńczy certyfikat. VIVADENTAL posiada akredytację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Dodatkowym atrybutem szkolenia jest panel SUKCES TWOJEGO BIZNESU, pozwalający na pomyślne wdrożenie przez absolwentów szkolenia leczenia implantologicznego do oferty własnej praktyki, a przez to nie tylko zdobycie i utrzymanie zaufania pacjentów, ale zwiększenie podaży tej najlepszej metody uzupełnienia utraconych zębów.

Po każdej sesji będziemy przedstawiać reportaż zdjęciowy. Dziś pierwsze zdjęcia – z pierwszej sesji, a już wkrótce reportaż filmowy i wywiady z lekarzami uczestniczącymi w szkoleniu.

Zapraszamy.

Galeria