VIVADENTAL to międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo – badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy estetycznej uzębienia.

To także fundacja dla dzieci oraz specjalistyczne wydawnictwo.


VIVADENTAL OFERUJE PACJENTOM MOŻLIWOŚĆ SPEŁNIANIA NAJŚMIELSZYCH MARZEŃ O ZMIANIE WŁASNEGO WYGLĄDU


Profesjonalne leczenie estetyczne obejmuje zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, implantologii stomatologicznej oraz medycyny regeneracyjnej, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i zaawansowanych technologii.

Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia.

VIVADENTAL oferuje najwyższe standardy terapeutyczne oparte o najnowsze osiągnięcia nauki, co gwarantuje rezultaty spektakularne i dotąd nieosiągalne, honorujące kulturę i estetykę człowieka wyrażające się poprzez zdrowy, piękny i nieskazitelny uśmiech, które zachwycają efektem i prezencją, przynoszą Pacjentom komfort, wygodę i satysfakcję.

Misja

Naszą misją jest popularyzacja leczenia implantologicznego jako najlepszej metody uzupełniania utraconych zębów. Pragniemy, aby piękny uśmiech był źródłem indywidualnej satysfakcji każdego człowieka oraz stanowił motywację do estetycznej metamorfozy na miarę marzeń oraz możliwości współczesnej medycyny.

 

Istniejemy po to, aby przyczyniać się do poprawy komfortu życia w zdrowiu oraz wyznaczać perspektywy standardów estetycznych i technologicznych dla przyszłych pokoleń.

Wizja

VIVADENTAL to nasza wizja istnienia na niwie medycyny, która koncentruje się na uzyskaniu pozycji lidera w następujacych dziedzinach:

 

 • Jakość przeprowadzanych zabiegów
 • Jakość świadczonych usług i obsługi Pacjenta
 • Najwyższy stopień medycznego zaawansowania
 • Leczenie Pacjentów w oparciu o innowacyjne metody
 • Wykorzystywanie najnowszych osiągnięć medycyny i techniki
 • Kompetencje i wyszkolenie kadry medycznej
 • Dostępność i obszar działalności
 • Dywersyfikacja form działalności
 • Wykorzystanie efektów synergistycznych
 • Zaangażowanie w działalność społeczną

 


Wizja VIVADENTAL obejmuje:


Leczenie pacjentów

Jeżeli jesteś Pacjentem – możesz korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań istniejących w medycynie za pomocą których kompleksowo rozwiążemy Twoje problemy zdrowotne i przeniesiemy do rzeczywistości Twoje marzenia o pięknym wyglądzie.

Szkolenie lekarzy

Jeżeli jesteś lekarzem stomatologiem – masz możliwość zdobycia nowych umiejętności w dziedzinie implantologii oraz innych innowacyjnych technologii. Profesjonalna edukacja oraz kursy praktyczne z udziałem Pacjentów pod kierunkiem Lidera Umiejętności Implantologicznych, w otoczeniu technologicznych innowacji, umożliwią Ci poznanie implantologii, a następnie podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie poznanych technik w najbardziej zaawansowanych procedurach implantacyjnych.

Badania naukowe

Udział w prestiżowych programach naukowo – badawczych i doświadczeniach w zakresie wprowadzania implantów i nowych technik implantacyjnych, stanowi potwierdzenie naszych aspiracji do współtworzenia unikalnych rozwiązań technologicznych w celu osiągania najlepszych rezultatów oczekiwanych przez Pacjentów poprzez ich wdrażanie do własnych procedur zabiegowych.

Działalność charytatywną

Działalność charytatywna i Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem kontynuacja drogi życiowej, w której wartością nadrzędną jest człowiek. Dla naszych wolontariuszy i ofiarodawców oraz dla nas samych, to adekwatna do usposobienia, energii i potencjału, kolejna forma aktywności realizowana dla potrzeb naszego społeczeństwa, która przynosi nam wszystkim satysfakcję o głębokim ładunku emocjonalnym, bo wynikającym z naszego człowieczeństwa, wrażliwości, woli pomagania i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi.

Działalność na niwie mediów

Działalność na niwie mediów to nieograniczone możliwości promocji zdrowia, aktywnego stylu życia, wszelkich innowacji i wynalazków w medycynie. To szansa na edukację społeczeństwa w zakresie higieny jamy ustnej i zmianę wielowiekowych stereotypów i kojarzenia leczenia zębów z bólem, przychodzenia do dentysty, kiedy już na leczenie jest już za późno. A tak nigdy nie musiało być. Jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do takiego stanu, bo było nam z tym wygodnie, teraz chcemy to zmienić, dla społeczeństwa, dla siebie i przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków. Poprzez powszechną edukację.

 


Filozofia


 

 • Uznajemy dobro Pacjentów jako wartość nadrzędną
 • Leczymy Pacjentów w najlepszy możliwy sposób
 • Zapewniamy Pacjentom komfortowe warunki leczenia
 • Zachowujemy bezwzględną czystość i sterylność we wszystkich obszarach działania
 • Spełniamy normy higieniczne i sanitarne, ponieważ taka jest nasza kultura.

 


Cele


 

Nadrzędnym, długofalowym celem strategicznym VIVADENTALU jest budowa wartości i marki VIVADENTAL opartej o jakość, poziom umiejętności, potencjał technologiczny i zaplecze dydaktyczne.

 


Informacja prawna


 

„VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

Siedziba: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk,

 

NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416, KRS: 0000218239,
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 

Kapitał zakładowy – 50.000 PLN.

 

Rejestr Podmiotów Leczniczych Wojewody Pomorskiego: 000000011938.
Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku: 53-000087-001-0001.

 


EFS


 

VIVADENTAL Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

 

„Zakup innowacyjnych urządzeń i aparatury przez Centrum Stomatologiczne POLDENT sp. z o.o. podstawą do dalszego rozwoju firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-088/12-00 została zawarta 18 grudnia 2012 r.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-30.04.2015
Całkowita wartość projektu: 1 326 000,01 PLN
W tym kwota dofinansowania: 397 800,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego