Det er ikke MATRIX – det er VIVADENTAL Klinikk!

Daniel Wolak ‐ 8 juli 2016

Polens første og en av verdens få
autolog stamcelletransplantasjon
fra pasientens fettvev
som har blitt brukt i odontologi

Den 7. juli 2016 i VIVADENTAL Klinikk ble gjennomført Polens første rekonstruksjonsbehandling av kjevebein ved hjelp av autolog stamcelletransplantasjon fra fettvev. Behandlingen ledet av dr n.med. Violetta Szycik, gikk ut på å ta fettvev fra magen med fettsuging, og ved bruk av Cytori- teknologi fikk vi regenerative- og stamceller fra dette fettvevet. Deretter ble disse cellene transplantert til plass som manglet kjevebeinet. Samtidig ble beinet rekonstruert ved bruk av avanserte regenerasjonsmaterialer, inkludert Platelet Rich Fibrin (PRF) fra pasientens egne blod, elementer fra hydroksylapatitt som ble festet til eksisterende benvev som scaffolds, og granuler av β-trikalsiumfosfat og en membran som lukket plassen hvor cellene ble transplantert og rekonstruert.

Målet for denne behandlingen var å forberede benunderlaget til en planlagt rekonstruksjonsbehandling ved bruk av implantater. Pasienten var en ung kvinne som led av hypodonti, dvs. medfødt mangel av flere enn 5 permanenter tenner, og stor mangel på beinvev. Derfor var det ikke mulig å gjennomføre implantatbehandling og rekonstruere tenner på implantater.

Før behandlingen hadde blitt gjennomført en nøyaktig, flertrinns kvalifikasjon inkludert bl.a. kliniske- og laboratorietester, og radiologisk diagnostikk 3D ved bruk av datatomograf New Tom 5G.

En forventet effekt av rekonstruksjon av benvev gjennom autolog regenerative- og stamceller fra fettvev er at benunderlaget blir stabil i betydelig kortere tid enn ved bruk av standardprosedyrer – det er snakk om flere måneder til og med! Men de viktigste er at sammen med alle mekaniske egenskaper og en geometrisk form får benet sine fysiologiske funksjoner tilbake, inkludert blodtilførsel og vaskularisering. Det nye beinet vil bli en integrert del av hele kroppen

„En alternativ metode for rekonstruksjon av benvev ved bruk av transplantasjon av et autogent bein er en mer invasiv prosedyre som bærer en større risiko for komplikasjoner. I løpet av årene kan slike transplantasjoner resorberes opptil 30-40%. På grunn av pasientens unge alder har det hatt en avgjørende betydning for å velge vår innovative og absolutt banebrytende behandlingsmetode. En annen alternativ er en allotransplantasjon, dvs. transplantasjoner fra avdøde givere. De er tilgjengelige blant våre behandlingsteknologier, men de bærer med seg en ekstra risiko for sykdommer, og vil alltid vekke etiske innvendinger, som dr n.med. Violetta Szycik har sagt.

Autolog stamcelletransplantasjon inkluderer bare pasientens egne celler, så det er ingen risiko for transplantasjon avvisning som er typisk for andre transplantasjoner. Derfor er det meget bedre løsning som gir mye bedre perspektiver for å opprettholde oppnådde effekter.

VIVADENTAL bruker Cytori- teknologien – en ideell målrettet terapi, som realiseres i kort tid, og som gir fantastiske resultater.

Denne teknologien utsetter ikke pasienter for komplikasjoner karakteristiske for metoder som bruker fremmede medisinske materialer til vev rekonstruksjon. Autolog transplantasjon eliminerer en mulighet for komplikasjoner i forhold mellom donor og mottaker. Den sikrer en individuell tilnærming til hele prosessen også. Hver pasient får en engangssett Procedure Set 805/CRS og reagens Celase 835/CRS. Materialet som skal brukes befinner seg bare i operasjonsstuen, det er lagret under sterile betingelser i hele prosessen, nemlig siden materialet har blitt tatt frem til behandlingen. Det er en av de beste alternative kildene for mesenkym stamceller, det garanterer også ny stromal vaskulær fraksjon som ikke noen andre metoder kan skape. Hele behandlingen kan gjennomføres under lokalbedøvelse, på en tid og en plass. Cytori- teknologi sikrer effektivitet, komfort og pasientens trygghet.

Den høyeste kvaliteten av Cytori- teknologien har blitt bekreftet i Polen i flere områder av medisin, bl.a. i rekonstruktiv kirurgi (Klinika Chirurgii Onkologicznej UM – Klinikken for onkologisk kirurgi i Lublin), i intervensjons kardiologi i tilfelle av hjerteinfarkt (Klinika Kardiologii/ Centralny Szpital Kliniczny WUM – Kardiologi klinik/ Sentralsykehuset) og i behandling av brannskader i Centrum Leczenia Oparzeń – Senter for behandling av brannskader i Siemianowice Śląskie

«Stamcelletransplantasjon er et absolutt teknologisk gjennombrudd i odontologi som åpner helt nye behandlingmuligheter som omfatter bl.a. mulighet for reparasjon og for å ha helt naturell benmaterial med størrelse tilpasset individuelle behov og uten betydelige begrensninger. Materialet med god blodtilførsel og godt innervert, som fungerer innenfor hele skjelett-, sirkulasjons- og nervesystemet. Det er en rimelig grunn til å bruke stamceller i odontologi, og et bredere spekter av deres bruk, særlig med tanke på autotransplantasjoner i sykdommer som er preget av tap av bløtvev og hardvev, og som er både medfødte og ervervete. Stamceller kan bli en effektiv løsning i tilfelle av periodontitt som rammer ca. 30% av befolkning. Når det gjelder implantologi kan de bli en en uunnværlig løsning som vil begrense risiko for periimplantitis, dvs. defekter i grenseflaten mellom implantat, tannkrone og gomme, som fører til bentap rundt implantatet, og dets tap til slutt. Stamcelletransplantasjoner er en innovativ behandlingsmetode og en anledning til å oppnå spektakulære effekter hos mange pasienter, som ikke kunne drømme om denne løsningen før. Dersom stamcelletransplantasjoner bringer så tilfredsstillende resultater på andre medisinske områder, fortjener odontologien slik suksess også.», sier dr n. med. Violetta Szycik.

Polens første autolog regenerative- og stamcelletransplantasjon fra fettvev har vært et historisk øyeblikk i odontologi. Dr n.med. Violetta Szycik har ledet et team som har bestått av følgende tannleger: dr n.med. Ewa Chomik, dr n.med. Piotr Chomik, dr Joanna Gruber-Miazga en spesialist i anestesi dr Jolanta Grzybowska, tannlegeassistent Dorota Makarewicz, en spesialist i plastisk kirurgi, og dr Izabella Krawczak, representanten for bedriften HammerMed, leverandøren av Cytori- teknologien.

«Stamceller er et lovende perspektiv for videre forbedring, vitenskapelig utvikling og forskning som VIVADENTAL Institutt driver i samarbeid med Det tekniske universitet i Gdańsk og prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński. Alt dette for å utarbeide såkalt «dyrkning av tenner», noe som mennesker har jobbet over siden 60- tallet. Ved å eksplorere nyeste teknologier i dagens medisin forsterker vi vår innsats i denne forskningen, samt nærmer oss til det etterlengtede øyeblikket som vil revolusjonere livet vårt og løse de fleste av nevralgiske og vanlige tannproblemene. Det er en stor utfordring for alle forskere fordi tenner ikke skal bare være funksjonelle, men estetiske også: farge, form, geometrisk likhet mellom tannbuer og bitt er like viktige her. Genteknologi og bioteknologi kan hjelpe oss i det.», sier dr n. med. Violetta Szycik

Behandlinger som har vært en del av kompleks rekonstruksjon av tannsett har blitt gjennomført av barnstiftelse Fundacja dla Dzieci Vivadental, som fungerer innen VIVADENTALs strukturer. Fundacja driver omfattende veldedighetsaktiviteter som inkluderer tannbehandling for barn fra barnehjem og for repatrianter fra Ukraina. Spesiell hjelp er rettet til ungdommer med medfødt mangel på permanente tenner – takket være rekonstruksjon av tenner på implantater får de en mulighet for et strålende smil for hele livet. Denne behandlingen er ikke refundert verken i Polen eller mange andre land også, men våre unge pasienter får den helst kostnadsfri.

Se gjerne fotogalleri fra behandlingen. Snart skal vi presentere en reportasje på vår nettside og You Tube-kanalen.

Behandlingen har blitt gjennomført i analgosedasjon, dvs. at pasienten har fått smertestillende og beroligende midler intravenøs. Denne moderne bedøvelsen har blitt gjennomført av dr Jolanta Grzybowska, spesialisten i anestesi, gjenoppliving og intensiv terapi. I tillegg har det blitt brukt infiltrasjonsanestesi.

I det første behandlingsstadiet har det blitt tatt fettvev fra magen. Det har blitt gjort av dr n.med. Natalia Krześniak – spesialist i plastisk kirurgi, som foretar fettsuging nesten hver dag og er en anerkjent ekspert på dette området. Her bruker hun Coleman- metoden og spesielle små kanyler for å redusere inngrep i kroppen for å ikke ødelegge celler og for å oppnå maksimalt potensial at celleoverføring.

Først sprøyte har blitt fylt fort, men som regel trenger mann fra 100 til 360 ml. av fettvev. Dr Joanna Gruber – Miazga fra VIVADENTAL Klinikk har assistert i hele prosedyren. Ved siden av odontologi og implantologi spesialiserer hun seg i estetisk medisin og ansiktsbehandlinger.

Lederen til behandlingsteamet, dr n.med. Violetta Szycik, har sammen med tannlegeassistenten sin Dorota Makarewicz ventet for material til transplantasjon, observert fettsuging prosedyre og kontrollert om hele prosessen står i samsvar med prosedyrer.

Fettvevet har blitt tatt av magen som er en ekstra fordel for pasienten. Om et øyeblikk skal det brukes til å separere regenerative- og stamceller, som deretter skal brukes i Polens første transplantasjon i regenerasjon av kjevebeinet.

Calution 800/CRS fra Cytori- bedriften er et teknologisk fenomen. Fettvev som hadde blitt tatt innføres deretter til maskinen som begynner å isolere stamceller fra fettvev.

Calution 800/CRS under arbeid, separasjon av stamceller krever ca. 90 minutter. Takket være reagens Celaze, en blanding av flere enzymer, blir modne stamceller og andre progenitorceller som innebærer SFV- celler isolert. SFV-celler inkluderer mesenkymale stamceller – celler med regenererende potensial /MSC/.

Venter for første celler.. Renhet og sterilitet er et absolutt nøkkelelement i medisin. Cytori- teknologien utmerker seg med disse egenskapene som er et bevis på at vår bedriftskultur står i samsvar med høyeste standarder og mest moderne teknologier.

Prosessen nærmer seg mot slutten. Det er et signal at det skal ta stamceller til transplantasjon nå.

Dr Izabella Krawczak fra HAMMERmed- bedriften, som levere Cytori- teknologien, har kontrollert hele prosessen selv om alt er automatisert. Prosessen foregår i et lukket og sterilt system, som eliminerer mulighet for utilsiktet forurensning, og sikrer fullstendig sterilitet og høyest kvalitet.

Prosessen nærmer seg mot slutten. Det er et signal at det skal ta stamceller til transplantasjon nå.

Dr Izabella Krawczak tar stamceller ved bruk av en spesiell sprøyte – slik som andre materialer er den helt individualisert, dedisert bare til én pasient. I vevteknologien, slik som i hele medisinen, er sterilitet et nøkkelelement som garanterer pasienten trygghet.

Materialet tas her.

Sprøyten fylles med materialet, det haster ikke fordi alt foregår i samsvar med prosedyren.

Siste fasen og.. vi har fått ca. 5 millioner av regenerative- og stamceller i form av standardisert, homogen suspensjon som inneholder ca. 20 millioner ADRCs (Adipose Derived Regenerative Cells), renset fra fettceller, blodceller, enzymer og andre prosessforurensninger.

…materialet er klar til transplantasjon. Dr n. med. Violetta Szycik tar sprøyte med en unik blanding av regenerative- og stamceller for å transplantere dem.

Materialet består av elementer fra hydroksylapatitt og granuler av β-trikalsiumfosfat som er en stillas/scaffold hvor stamcellene skal gro.

For å forsterke resultatet til regenerasjonen har det blitt brukt Platelet Rich Fibrin (PRF) fra pasientens blod som hadde blitt tatt før behandlingen.

Et historisk øyeblikk – VIVADENTALs behandlingsteam har nettopp gjennomført Polens første autolog stamcelletransplantasjon fra fettvev. Materialet har blitt transplantert av dr n.med. Violetta Szycik, og tannlegeassistent dr Joanna Gruber – Miazga.

En autogen transplantasjon av celleblanding inkluderer bare pasientens egne celler, derfor finnes det ikke noe risiko for transplantasjon avvisning som er typisk for andre transplantasjoner. Området hvor cellene er transplantert og bendeler rekonstruert skal lukkes tett med membranen. Og det er slutten av behandlingen. En forventet effekt av rekonstruksjon av benvev gjennom autolog stamceller fra fettvev er at benuderlaget blir stabil i betydelig kortere tid enn ved bruk av standardprosedyrer – det er snakk om flere måneder til og med.

Osteoblaster – celler som danner benvev – finnes der hvor benvev bygges opp. Bildet – osteoblasters cellekjern, bildet har blitt tatt av et biologisk mikroskop BX51 i Blood Bank Landspitali Iceland. Forstørret bildet x 500/ samtykke til publisering fra inż. Milena Supernak – Marczewska.

Osteoblaster – celler som danner benvev – finnes der hvor benvev bygges opp. Bildet – osteoblasters cellekjern, bildet har blitt tatt av et biologisk mikroskop BX51 i Blood Bank Landspitali Iceland. Forstørret bildet x 500/ samtykke til publisering fra inż. Milena Supernak – Marczewska.

Osteoblaster – celler som danner benvev – finnes der hvor benvev bygges opp. Bildet – osteoblasters cellekjern, bildet har blitt tatt av et biologisk mikroskop BX51 i Blood Bank Landspitali Iceland. Forstørret bildet x 500/ samtykke til publisering fra inż. Milena Supernak – Marczewska.

Osteoblaster – celler som danner benvev – finnes der hvor benvev bygges opp. Bildet – osteoblasters cellekjern, bildet har blitt tatt av et biologisk mikroskop BX51 i Blood Bank Landspitali Iceland. Forstørret bildet x 500/ samtykke til publisering fra inż. Milena Supernak – Marczewska.

Osteoblaster – celler som danner benvev – finnes der hvor benvev bygges opp. Bildet – osteoblasters cellekjern, bildet har blitt tatt av et biologisk mikroskop BX51 i Blood Bank Landspitali Iceland. Forstørret bildet x 500/ samtykke til publisering fra inż. Milena Supernak – Marczewska.


Nawigacja po postach