Przed przystąpieniem do leczenia, prosimy naszych Pacjentów o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) jest: VIVADENTAL Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadająca NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416, Telefon: 58 346-15-66, e-mail: vivadental@vivadental.pl, witryna internetowa: https://vivadental.pl.

 

Informacje na temat polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: https://vivadental.pl/polityka-prywatnosci/

REJESTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

W celu rejestracji Państwa danych oraz ułatwienia Państwu wszelkich kontaktów z Kliniką Vivadental, przesyłania Państwu ważnych informacji dotyczących leczenia, terminów wizyt, przeglądów, środków do pielęgnacji jamy ustnej, promocji oraz innych informacji handlowych, poprosimy Państwa o wyrażenie poniższych zgód:

 

  • na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu -handlowych i marketingowych, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
  • na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym rejestracją w systemie informatycznym Vivadental w związku z przeprowadzanym leczeniem mojego uzębienia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.