fbpx Behandlingsprosessen - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Behandlingsprosessen

Trinn I – Undersøkelse, Diagnostikk, Konsultasjon.

Datatomografi er et grunnlag for diagnostikk. Vi gjennomfører den ved bruk av verdens beste utstyr New Tom 5G – takket være det er det mulig å beskrive korrekt pasienters helsetilstand og behov, benkvalitet og benvolum, plassering av nerver, plassering av kjeven og underkjeven i forhold til hverandre, og deretter planlegging og prosjektering av behandlinger på alle odontologiske områder. Under bare en undersøkelse får vi et 3d-bilde som skaffer oss valgfrie tverrsnitt i tre plan, et OPG- bilde, et kefalometrisk bilde, bilde av kjeveleddene og et valgfritt bilde av området som skal behandles, inkludert bihulene også. En undersøkelse erstatter et behov for flere eksposisjoner ved bruk av andre utstyr. Vårt diagnostiske system inkluderer også røntgenapparater som muliggjør å ta bilder på legekontor, når pasienten sitter på lenestolen, og eksterne skannere med høy oppløsning. Moderne digitale løsninger gir mulighet for en ubegrenset bildebehandling for diagnostisk- og dokumentasjonsformål.

Konsultasjon med spesialist – konsultasjon innen kirurgi, implantologi, tannregulering, protetikk, eller paradontologi er et neste trinn etter tannsjekk og radiologisk diagnose. På rådslagning velger leger en ledende lege som planlegger behandling og avtaler besøk hos alle spesialister.

Trinn II – Analyse, Rådslagning, Planlegging

Vi analyserer alle gjennomførte konsultasjoner og organiserer et møte med alle spesialister. Vi bestemmer behandlingsmetoder og behandlingsplan, bedøvelsestype og behandlingstype, samt hvem fra våre spesialister deltar i behandlingen. Deretter optimaliserer vi behandlingskostnader og gir dem pasienten til godkjenning. Vi velger en ledende lege som er ansvarlig for koordinasjon av alle behandlinger, og for en perfekt behandlingsprosess.

Trinn III – Prosjektering, Visualisering,Godkjenning.

Prosjektering av enkelte tenner og hele smil er et nøkkeltrinn i forberedelse av forvandling av tannsett. Basert på behandlingsplan godkjent av pasienten går vi videre til prosjektering. Vi tar bilder av tenner, ansikt og hele kroppen med hensyn til minste detaljer som understreker pasientens personlighet. Et digitalt prosjekt av tannsett og enkelte behandlingstrinn gir vi pasienten til godkjenning – han/hun kan foreslå modifikasjoner innenfor eksisterende kliniske muligheter. En ekstra visualisering av behandlingseffekter før selv behandling gir hver pasient i VIVADENTAL Klinikk stor komfort fordi man kan se forventet estetisk og terapeutisk effekt. Etter at prosjektet blir godkjent av pasient, realiserer det presis av erfarne spesialister.

Trinn IV – Behandling Av Spesialister

På hvert område bruker vi unike løsninger som utmerker seg med nøyaktighet, komfort, hastighet, kvalitet og et bredt perspektiv.

Behandling er helt smertefri, vi bruker moderne utstyr for lokal- eller generell bedøvelse som er ledet og kontrollert av vårt anestesiteam.

Rotfylling gjennomfører vi ved bruk av mikroskop og mange moderne løsninger som muliggjør å begrense behandlingen bare til ett besøk.

I de fleste tilfellene gjennomfører vi protetisk behandling på bare ett besøk takket være CAD/CAM teknologi. I 1 minutt tar vi et elektronisk avtrykk med verdens beste protetiske skanner TRIOS 3 SHAPE, og CAD/CAM teknologi muliggjør oss å prosjektere presis hele behandling og gjennomføre den direkte fra filen fra skanning allerede i en time.

Bruk av TRIOS- skanner utelukker behov for klassiske avtrykk og antirefleks som er ubekvemme for pasienter, og øker risiko for eventuelle feil allerede i laboratoriearbeid. Det er ofte grunnen til å ta neste avtrykk som forlenger ventetiden, Denne hypermoderne teknologien garanterer en ideell og nøyaktig gjengivelse. Det er et virkelig gjennombrudd i protetikk som møter pasienters forventninger ang. raskere rekonstruksjon, fra flere dager til et par timer.
En presis protetisk erstatning omfatter et ideelt fargeuttak for tenner med verdens beste utstyr, nemlig en spektrofotometer SpectroShade som sikrer en optimal estetisk effekt. I praksis bidrar denne teknologien til bedre effektivitet og kvalitet av arbeid våre leger utfører, som gir stor tilfredshet til alle pasienter.

Implantatbehandling er en mest teknologisk avansert prosess hvor vi anvender nyeste prestasjoner i dagens medisin innenfor utstyr, materialer og programvare. Vi bruker et program for navigering og presis planlegging av innsetting av implantater som er basert på bilder genererte under datatomografi. Det omfatter både innsetting av implantater av nøyaktig bestemt type, diameter, lenge og innsettingsvinkel samt protetisk rekonstruksjon. Basert på utarbeidet prosjekt lager vi et spesielt mønster som sikrer at hele arbeid blir utført meget presis. En ideell gjenspeiling av innsatte implantater som er kompatibelt knyttet med prosjektert protetisk rekonstruksjon og anatomiske forhold sikrer perfekte behandlingseffekter. Vi innsetter implantater fra mange ulike systemer og anvender varierte innovative løsninger som f.eks. implantater i en tannløs kjeve eller underkjeve basert på to eller fire implantater, eller implantater med en umiddelbar protetisk rekonstruksjon. På hvert trinn er det mulig å velge en optimal løsning. Vi sikrer både behandling og regenerasjon av benvev som gjelder behov hos over halvdelen av pasienter. Til beinskjæring bruker vi utstyr som muliggjør presis, selektiv, mikrometrisk og kontrollert skjæring av benvev som minimaliserer risiko for ødeleggelse av bløtvev og nerver. Alt dette forbedrer betydelig komfort etter behandlingen, fremskynder tilheling og integrasjon av implantater.

Periodontal behandling baserer vi på en bakteriologisk analyse og med hensyn til den velger vi medisiner. Takket være en målrettet, nøyaktig planlagt terapi oppnår pasienter fantastiske resultater som betydelig begrenser alle lidelser.

Behandling av kjeveleddene er en absolutt unik metode, og kjeveleddslidelser er grunnen til lidelser hos over 1/3 pasienter. I denne behandlingen anvender vi en rekke moderne løsninger inkludert eksterne og intraorale metoder for registrering og analyse av kjevebevegelser i 3d, doppler- og datatomografi diagnostikk, ansiktsbue og artikulator. En presis beskrivelse av romlig plassering av kjeve og underkjeve i forhold til kjeveaksen, samt omfang og høyde av bitt gir oss en mulighet for en ikke-invasiv terapi som fører til en korrekt innstilling av tyggeorganet i et rekonstruert tannsett. Det er særlig viktig ved total rekonstruksjon av tannbitt og omfattende protetiske erstatninger.

Tannreguleringsbehandling som omfatter alle behov hos våre pasienter er et verdifult tillegg til en omfattende terapi som sikrer en ideell korrigering av tannbitt og tannstilling som ofte er nødvendig for å oppnå beste resultater.

Forebyggende behandling er en uunnværlig del av hver behandlingsprosess fordi over halvparten av alle barn og 95% voksne polakker strever med tannråte. Vi behandler hull i tennene på en rask og effektiv måte ved bruk av nyeste utstyr og beste fyllingsmaterialer. Manuelle ferdigheter og nøyaktighet som utmerker våre leger muliggjør å oppnå fantastiske estetiske effekter som gir behandlende tenner ideell tilpasset farge og form.

Hygienisering, som omfatter sandblåsing, skalering og tannblekning med laser er en prosedyre som er en fast del av hele behandlingsprosessen som gir tenner deres naturelle skjønnhet.

Trinn V – Avslutning Av Behandling.

Behandlingsprosessen avslutter vi med en kontroll over planlagte effekter, datatomografi etter behandling, viktige råd for pasienter, avtale kontrollbesøk, med en garanti og med elektronisk dokumentasjon.

Brukte teknologier, kjennskap, erfaring og spesielle prosedyrer garanterer at vi holder en bestemt kvalitet og presisjon på hvert behandlingstrinn. På denne måten er vi sikre på at vi tilbyr våre kunder stor tilfredshet og fornøyelse av både terapeutiske og estetiske effekter.