fbpx Bedrift - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Bedrift

VIVADENTAL er et internasjonalt lege-, opplærings- og forskningssenter som spesialiserer seg i oral implantologi og estetiske forvandlinger av tenner. VIVADENTALs aktiviteter omfatter en barnstiftelse og et spesielt forlag også.

VIVADENTAL tilbyr pasienter å oppfylle deres villeste drømmer om endring av eget utseende.

Profesjonell estetisk behandling omfatter behandlinger fra alle områder innen odontologi, oral implantologi og regenerativ medisin, ved bruk av nyeste prestasjoner av dagens medisin og mest avanserte teknologier.

Hele behandlingsprosessen realiseres av et legeteam som har mangeårig erfaring i innføring av innovative behandlingsmetoder og i en fullstendig forvandling av ansikt og tannsett.

VIVADENTAL tilbyr høyeste terapeutiske standarder basert på nyeste vitenskapelige prestasjoner, som garanterer spektakulære, tidligere uoppnåelige resultater, og som gir pasienter komfort, bekvemmelighet og tilfredshet.

Bedrifts Misjon

Vår misjon er å popularisere implantatbehandling som en best metode for å erstatte tapte tenner. Vi ønsker at et strålende smil blir kilde til personlig tilfredsstillelse for hver person, og blir motivasjon til estetisk forvandling etter dagens medisin muligheter og pasientens drømmer.

Vi eksisterer for å øke helse livskvalitet, og for å bestemme perspektiver for estetiske og teknologiske standarder for neste generasjoner.

Motto

Vårt motto er å skape optimale forhold til kompleks behandling av pasienter innen odontologi og ansikts estetikk, samt bruke oppnådde erfaringer i praktiske kurs for tannleger.

Visjon

VIVADENTALs visjon fokuserer på å få lederskap på følgende områder:

– kvalitet på gjennomførte behandlinger
– kvalitet på leverte tjenester og service
– høyest grad av medisinsk fremgang
– bruk av innovative behandlingsmetoder
– bruk av nyeste tekniske og medisinske prestasjoner
– legers medisinske kompetanse
– tilgjengelighet og virksomhetsområde
– diversifikasjon av virksomhetsformer
– bruk av synergieffekter
– engasjement i samfunnsaktiviteter

VIVADENTALs visjon omfatter:

Pasientbehandling

Er du pasient, kan du bruke nyeste medisinske løsninger – takket være dem vil vi løse dine helseproblemer, og realisere dine drømmer om pent utseende.

Opplæring av leger

Er du tannlege, har du en mulighet for å lære deg nye kunnskaper i implantologi og andre innovative teknologier. Profesjonell opplæring og praktiske kurs med pasienter, koordinert av Lederen for implantologiske ferdigheter, gir deg mulighet for å bli kjent med teknologiske innovasjoner i implantologi, og deretter øke kvalifikasjonene dine samt forbedre teknikker i mest avanserte implantat prosedyrer.

Vitenskapelig forskning

Deltakelse i prestisjefylte forskningsprogrammer og erfaringer i nye implantat teknikker er et bevis på våre aspirasjoner mot å skape unike teknologiske løsninger for å oppnå beste mulige resultater.

Veldedighet

Veldedighet og en barnstiftelse Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL er en respons på samfunnsbehov, samtidig kontinuasjon av vår livsvei, hvor et menneske er en overlegen verdi. Både for våre frivillige arbeidere, donatorer og for oss selv er det en aktivitet som gir oss alle stor tilfredshet.

Medieaktivitet

Medieaktivitet gir oss ubegrensete muligheter for å fremme helse, aktiv livsstil, og alle andre innovasjoner og oppfinnelser i medisin. Der er en sjanse for å utdanne samfunnet i munnhygiene, endre gammeldagse stereotyper angående tannbehandling, slutte å assosiere besøk hos tannlegen med smerte, samt slutte å komme til tannlegen når det er for sent. Slik måtte det aldri være, men som et samfunn har vi blitt vant til denne situasjonen. I dag vil vi, som VIVADENTAL, endre det gjennom allmenn opplæring både for samfunn, for oss og for neste generasjoner av våre barn og barnebarn.

Filosofi

Vi anser pasientens beste som en overlegen verdi.
Vi behandler pasienter på en best mulig måte.
Vi sikrer våre pasienter komfortable behandlingsforhold.
Vi opprettholder absolutt renhet og sterilitet på alle våre arbeidsplasser.
Vi møter sanitære og hygieniske standarder fordi det kommer fra kulturen vår.

Formål

VIVADENTALs overlegent og langsiktig mål er å bygge VIVADENTALs verdi og merke, basert på kvalitet, kompetansenivå, teknologisk potensial og opplæringsmuligheter.

INFORMACJA PRAWNA

„VIVADENTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Siedziba: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk,
NIP: 583-000-59-34, REGON: 190551416, KRS: 0000218239,
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy – 50.000 PLN.
Rejestr Podmiotów Leczniczych Wojewody Pomorskiego: 000000011938.
Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku: 53-000087-001-0001.

EFS

VIVADENTAL Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Zakup innowacyjnych urządzeń i aparatury przez Centrum Stomatologiczne POLDENT sp. z o.o. podstawą do dalszego rozwoju firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-088/12-00 została zawarta 18 grudnia 2012 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-30.04.2015
Całkowita wartość projektu: 1 326 000,01 PLN
W tym kwota dofinansowania: 397 800,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego