fbpx Intraoral skanner TRIOS 3Shape - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Intraoral skanner TRIOS 3Shape

Intraoral skanner TRIOS 3Shape brukes til perfekt gjenspeiling av tenner ved bruk av optoelektronisk skanning av kjevene og tannbitt. Den gir mulighet for skanning og en tredimensjonal visualisering i sanntid. Skanneren tar opplysninger nødvendige til å lage en nøyaktig modell av hele kjeven i mindre enn ett minutt. Det er mulig å sette alle bilder som har blitt skannet i en helhet, og til å analysere okklusjon, bropilarer og alle andre detaljer.

På hvert arbeidstrinn i TRIOS 3Shape kan man korrigere skannet og skanne et ekstra bilde uten behov for å starte hele prosessen på nytt. Denne skanneren lager opp til 1000 tredimensjonale bilder for å gjenspeile komplett geometri av kjevene. Samtidig sikrer den perfekt bildeskarphet under hele skanningen, uavhengig av avstand til et skannet objekt. Pasientkort og dets konfigurasjon basert på Windows 7 gir ubegrensete muligheter for samarbeid med et datasystem. Skannerens berøringsskjerm bruker Android- teknologi, som gir mulighet for en rask analyse av alle opplysninger som deretter kan omdiskuteres med pasienten.

Alle opplysninger om pasienter er katalogisert og arkivert i skanneren, men i tillegg er de duplisert i VIVADENTALs datasystem. Et ideelt skann, som gjenspeiler hele tannsett, sendes til et laboratorium i bare noen få sekunder. På laboratoriet lager vi et prosjekt og en protetisk rekonstruksjon direkte fra oversendt filen.

Takket være TRIOS 3Shape skanner kan vi i fleste tilfeller eliminere et behov for klassiske avtrykk, bittregistreringsmateriale og antirefleks som er ubehagelige for pasienter. De forstørrer risiko for ev. feil under laboratoriearbeid som ganske ofte krever nye avtrykk og lengre ventetid.

Takket være denne skanneren blir hele prosessen med å lage en protetisk rekonstruksjon meget fortere, opp til bare et par timer når det gjelder enkelte kroner, eller noen dager ved mer omfattende arbeid. Det gir pasient maksimalt komfort og en rekonstruksjon som er perfekt tilpasset til anatomiske forhold.

Protetiske erstatninger laget på denne måten er uvanlig nøyaktige og estetiske.

I praksis kan vi lage en protetisk erstatning på 1 dag til og med – pasient går ut fra VIVADENTAL med et nytt tannsett og et strålende smil.