fbpx Innovativ implantologi programvare - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Innovativ implantologi programvare

Aktiv video diagnostikk Full HD 3D muliggjør å identifisere veldig presis alle potensielle defekter og strukturfeil.
Takket være tverrsnitt og et panoramisk røntgenbilde av tennene (OPG) er det mulig å beregne slike dimensjoner som: implantats høyde og bredde, dimensjoner av tannløse deler av kjevene, plassmengde ved siden av foramen mentale og tetthet av kortikalt ben. Tredimensjonale bilder fremhever tykkelse av kortikalt ben og benets svampsubstans, samt lokalisering av alveolære nerver og foramen mentale. Derfor er det mulig å velge et korrekt implantat, dets innsettingsplass, bredde og høyde og bestemme en kritisk avstand fra kortikalt ben.

Vi prosjekterer rekonstruksjon av tenner på implantater på tre nivåer:

  1. New Tom Implant Planning programvare gir mulighet for å planlegge innsetting av implantat ved å bestemme dets plassering og lokalisering av kjeve kanalen. Det muliggjør å måle nøyaktig bens størrelse og tetthet, samt gjør behandlingen raskere og mer effektiv. Takket være det kan vi gjennomføre en tredimensjonal simulering av implantats innsetting, bestemme lokalisering av kjeve kanalen, vise panoramisk røntgenbilde av tennene (OPG) og tverrsnitt av ben. Dette utstyret viser en tredimensjonal modell av skjelettsystemet, og beregner tetthet av benvev. Det muliggjør å planlegge innsetting av implantat på raskere, tryggere og mer effektiv måte. I denne programvaren er det mulig å eksportere data i stl.- formatet.Slike tredimensjonale bilder er kompatible og kan bli eksportert ved bruk av DICOM 3.0 for å forenkle datautveksling mellom leger og legekontorer. Det er lett å adaptere dem, importere og bruke til mange varierte diagnostiske og vitenskapelige formål.Ulike applikasjoner gir mulighet for å skape realistiske modeller, som deretter settes på bilder fra skanning – denne løsningen hjelper veldig mye i diagnostikk, planlegging av behandlinger, kirurgisk analyse og i opplæring av pasient.

    CB3D er et av de mest avanserte verktøyene til vurdering av plassering på implantat. Et 3d-bilde gir mulighet til en kjempenøyaktig identifikasjon av potensiale defekter og strukturfeil. Takket være tverrsnitt og et panoramisk røntgenbilde av tennene (OPG) er det mulig å beregne slike dimensjoner som: implantats høyde og bredde, dimensjoner av tannløse deler av kjevene, plassmengde ved siden av foramen mentale og tetthet av kortikalt ben. Tredimensjonale bilder fremhever tykkelse av kortikalt ben og benets svampsubstans, samt lokalisering av alveolære nerver og foramen mentale. Derfor er det mulig å velge et korrekt implantat, dets innsettingsplass, bredde og høyde og bestemme en kritisk avstand fra kortikalt ben.

  1. NobelClinician programvare kommer fra Nobel Guide- konsept. Det er en unik løsning som muliggjør prosjektering og visualisering av alle protetiske erstatninger som festes på implantater, samt forestilling av hele behandlingsprosessen for pasienten. Det er en kombinasjon av detaljerte kliniske informasjoner om pasienten, og av radiografiske informasjoner 3d i et avansert digitalt miljø hvor det eksporteres bildet av tredimensjonal datatomografi. Prosjektert arbeid inkluderer alle anatomiske detaljer. Det gir anledning til en fullstendig kontroll over alle parametere knyttet til implantatbehandling, systemet og posisjonering. Særlig viktig er at denne programvaren gir mulighet for å analysere kvalitet og mengde av benvev hvor det er planlagt en behandling. Ved bruk av avansert digital diagnostikk forenkler den diagnostikk og behandlingsplan basert på implantater. Det er mulig å analysere alle nødvendige detaljer før behandling. Dette systemet tilbyr en perfekt løsning: dediserte bor som er innrettet for å innsette implantat ved bruk av en kirurgisk sjablong som er fullt kompatibel med implantatsystem. Dette systemet er meget elastisk og gir mulighet for å lage midlertidige elementer før behandling. Planlegging av et radiologisk bilde i et digitalt 3d-miljø muliggjør å innsette implantat med hensyn til anatomi. Samtidig er det generert et digitalt bilde av innsetting av tannkrone som muliggjør plassering av implantat i samsvar med protetiske indikasjoner. Under prosjektering blir hele systemet optimalisert. Programmet lager projeksjoner og tverrsnitt som er parallelle og loddrett ift. implantat-aksen, som man kan bevege ved bruk av glideren. Det er inkludert et verktøy som måler vinkel mellom implantat-akser og en sikker sone rundt hvert implantat, med tanke på nok benvev. Under prosjektering oppstår optimale estetiske resultater som innebærer krav til rekonstruksjonstype. Trygg og forutsigbar behandling, som er et resultat av god planlegging, garanterer en suksess av kommende protetisk rekonstruksjon og pasientens tilfredshet. Takket være dette programmet er det mulig at andre leger og spesialister fra VIVADENTALs team blir med i planleggingsprosess også.
  1. Programvare for skanner Trios 3Shape Implant Bars