fbpx CAD / CAM - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

CAD / CAM

CAD/CAM er en teknologi som muliggjør å lage en prosjektert konstruksjon, og som sikrer fullstendig elektronisk kontroll over hele prosessen på hvert trinn, fra et prosjekt til en ferdig detalj.

CAD (Computer Aided Design – Dataassistert konstruksjon) gir anledning til å lage kompliserte 3d-prosjekter som kan bestå av flere separate elementer – vi kobler disse elementene i en tilpasset helhet, og oppdaterer den automatisk.

CAM (Computer Aided Manufacturing – Dataassistert produksjon) gir mulighet til å programmere nøyaktig en numerisk styrt verktøymaskin som basert på forberedt visualisering kan lage en konstruksjon fra utvalgt material.

Takket være bruk av CAD/CAM- teknologi i odontologi er det mulig å skanne, prosjektere, velge farge og å lage protetiske erstatninger av ulike materialer, og det er absolutt mulig å utføre hele lite arbeid på bare ett besøk.

Selv om mange kliniske løsninger krever et spesielt utstyr og faglige ferdigheter, forenkler denne teknologien dem og gjør mer presise. I resultatet får vi en ideell farge og forme av tenner. Det er snakk om slike protetiske behandlinger som:

  • rekonstruksjon av tannsett etter rotfylling
  • protetiske rekonstruksjoner på implantater
  • rekonstruksjoner på flere punkter
  • estetiske protetiske rekonstruksjoner

Hjertet for CAD/CAM- teknologi er en konsoll som er en mobil datamaskin koblet til skanner SpectroShade og til verktøymaskin/fresemaskin. Det protetiske området er nøyaktig gjenspeilet ved bruk av skanneren, mens fargeuttak gjennomføres ved bruk av en spektrofotometer. Deretter skal slik digital modell dimensjoneres, og protetisk rekonstruksjon prosjekteres presis. Den blir laget av utvalgt material av verktøymaskin/fresemaskin, og til slutt utfører vi kjemisk og fysisk behandling av et ferdig produkt.

Bruk av denne teknologien er et virkelig gjennombrudd i protetikk som møter forventninger til mange pasienter. På grunn av dette kan vi fremskynde hele rekonstruksjonen fra flere dager til bare et par timer. I praksis resulterer denne forandringen i bedre effektivitet og kvalitet på arbeid som våre leger utfører – alt dette til beste for pasienter