12 listopada 2021 roku – 30 rok działalności

Dzisiaj rozpoczynamy jubileuszowy 30 rok działalności. Powstaliśmy 12 listopada 1991 roku, a więc naprawdę dawno temu. Zaczynaliśmy w swoim małym M-1 przerobionym na gabinet, najpierw jako Chirdent, później przez wiele lat jako Prywatne Centrum Stomatologiczne Poldent. Ilość Pacjentów, którym w tym czasie pomogliśmy, już dawno przekroczyła magiczne 100 tysięcy. Ale dla nas każdy Pacjent zawsze jest tym jedynym. Dokładnie więc i nieustannie poznajemy potrzeby naszych Pacjentów i wciąż myślimy czego będą potrzebować w przyszłości, aby mogli korzystać z tego już dzisiaj…

 

Rozbudowaliśmy strukturę. Zdywersyfikowaliśmy formy działalności. Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie. Uzyskaliśmy nowe kompetencje i umiejętności. Innowacje stały się kluczem naszego rozwoju. A nasza determinacja do podejmowania najśmielszych wyzwań, źródłem naszego sukcesu. Stworzyliśmy unikalny potencjał, który nieustannie doskonalimy. Zmieniła się nasza świadomość. Od 12 listopada 2012 roku naszą kluczową marką jest VIVADENTAL. Nowa wizja firmy, nowe możliwości dla Pacjentów i zupełnie nowe możliwości egzystencji i rozwoju. 

 

Od początku kierujemy się standardami TQM i już na wstępie stworzyliśmy ponad 80 procedur postępowania oraz procedury audytujące. To pozwala nam rozwijać  firmę  w  oparciu o jakość i model biznesowy oparty o kreację usług obejmujących szczytowe osiągnięcia współczesnej medycyny. Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2013, otworzył nam kolejny etap rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej jakości. Stał się też świetnym narzędziem sprawnego kierowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z pandemią, gdzie błyskawicznie stworzyliśmy procedury postępowania zapobiegające zakażeniu. Nasze dokonania na niwie jakości były wielokrotnie nagradzane, wyróżnieniem w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości i dwukrotnie Złoty Laurem Pomorskiej Nagrody Jakości. Za całokształt działań w wielu obszarach spółka otrzymała prestiżową Pomorską Nagrodę Gryfa Gospodarczego. 

 

Rozwinęliśmy działalność kliniczną, kluczową dla naszych Pacjentów. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze technologie produktowe, procesowe, sprzętowe i farmakologiczne, na czele z digitalizacją procesową. Nasz wiodący produkt terapeutyczny Vivadental Smile Design otrzymał prestiżową nagrodę – Godło Teraz Polska. 

 

Naszą unikalną kompetencją stały się kompletne rekonstrukcje uzębienia wykonywane w trakcie jednego zabiegu przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów. Obejmują one wszystkie dziedziny stomatologii przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny XXI wieku oraz innowacyjnych metod zabiegowych. Posiadamy olbrzymie doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz najnowocześniejsze technologie, którymi biegle się posługujemy. I wciąż pozyskujemy kolejne.

 

Przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce i drugi na świecie przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości żuchwy i szczęki u Pacjentów dotkniętych oligodoncją. 

 

Utworzyliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego obszar działania stanowią badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie implantologii, biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Zawarliśmy umowę na prowadzenie badań naukowych z Politechniką Gdańską, którą w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego podpisała Prezes dr n.med. Violetta Szycik i Jego Magnificencja Rektor Prof. Henryk Krawczyk. 

 

Instytut Vivadental rozwinął  działalność edukacyjną dla lekarzy dentystów i średniego personelu medycznego w dziedzinie implantologii, chirurgii, implantoprotetyki oraz medycyny regeneracyjnej. Wiodące szkolenie Practiculum Implantologii jest jednym z najbardziej zaawansowanych szkoleń dla adeptów implantologii stomatologicznej, którego 10 miesięczny cykl ukończyło ponad 200 lekarzy. Zostało ono wyróżnione Godłem Teraz Polska.  Ośrodek edukacyjny rozbudowaliśmy o nowoczesną salę warsztatową, w której prowadzamy symultaniczną naukę procedur zabiegowych na modelach z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń i materiałów stosowanych podczas zabiegów implantologicznych. Wkrótce nasz ośrodek powiększy się o salę wykładową i system komunikacji umożliwiający prowadzenie szkolenia na trzech salach jednocześnie. Poszerzamy zakres szkoleń dostosowując je do potrzeb szkolących się lekarzy. 

 

Powołaliśmy działalność Telewizji Medycznej Vivadental, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie właściwej kultury zdrowotnej poprzez prawidłowe wzorce żywienia, higieny i czystości przestrzeni oraz edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. TMV oferuje nowoczesną kreacją video z najważniejszych wydarzeń mających znaczenie dla szeroko rozumianego zdrowia, zapewniając przekaz satelitarny on line z wykorzystaniem zrobotyzowanych kamer najwyższej rozdzielczości oraz wirtualnego studia telewizyjnego. Dzisiaj możemy poszczycić się już ponad 500 filmami, reportażami i wywiadami. Podjęliśmy też działalność edytorską i wydawniczą, a nasz kwartalnik „Magazyn Vivadental, Technologie dla Zdrowia i Piękna” ukazywał się w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. 

 

Angażujemy się w przedsięwzięcia społeczne o wielkiej wadze dla rozwoju Regionu Pomorza. Wspólnie z Politechniką Gdańską byliśmy inicjatorem powołania inteligentnej specjalizacji w zakresie zdrowia, współtworzyliśmy ją na etapie konkursu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a obecnie zasiadamy w Radzie IV ISP Województwa Pomorskiego Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”. Został on uznany za istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie; będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym. 

 

Inicjujemy rozwój stomatologii. Wraz z Politechniką Gdańską organizowaliśmy seminaria naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom oraz wynikom wspólnie prowadzonych badań naukowych. Nasz pierwszy Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE – „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”, zintegrował wiodących specjalistów z wielu dziedzin medycyny stosujących w terapii, komórki macierzyste pacjentów, pozyskiwane z tkanki tłuszczowej, ukazując olbrzymi potencjał tej wschodzącej metody leczenia.

 

Orgaznizowane przez nas imprezy masowe promujące zdrowie i urodę Vivadental Beauty Forum, gromadziły pokaźne grono Kobiet i przedstawicieli wielu dziedzin medycyny, tworząc doskonałą platformę przekazu wiedzy.  Przed nami kolejna V edycja.

 

VIVADENTAL nieustannie ewoluuje i rozkwita tworząc unikalną pod każdym względem organizację, która nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie znajduje wielu odpowiedników. Na rynku medycznym tworzymy zupełnie nową wartość. Jesteśmy otwarci na konkurencję, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ ufamy, iż jest to najlepsza droga do postępu w medycynie i korzyści dla pacjentów. Prowadzimy politykę Partnerstwo dla Rozwoju. Kreując przedsięwzięcia interdyscyplinarne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, powołaliśmy portal turystyki medycznej i rehabilitacyjnej VivaVoyage. Jego rozwój musi poczekać na zmianę sytuacji na świecie, która ograniczyła podróże.

 

Kontakty biznesowe łączą nas z Partnerami na większości kontynentów. Ta współpraca zaowocowała. Stworzyliśmy własne marki produktów do pielęgnacji i higieny jamy ustnej i część z nich wprowadziliśmy już na rynek. VivaSonic to szczoteczka soniczna, VivaMagic – środki tradycyjne, VivaWhite – pasty do zębów i wybielacze. 

 

Stworzyliśmy nową markę a zarazem portal przeznaczony dla lekarzy dentystów- Implanty Polska, oferujący kompletne rozwiązania w implantologii stomatologicznej. Nawiązaliśmy współpracę z francuską firmą Anthogyr, światowego lidera i pioniera w produkcji implantów na skalę przemysłową, wywodzącą się ze Szwajcarii, gdzie już od 1850 roku wytwarzała mechanizmy do niezawodnych szwajcarskich zegarków. Powierzono nam wyłączną dystrybucję implantów AXIOM, który zaliczany do najlepszych systemów implantologicznych na świecie. Wkrótce do naszej oferty wprowadzamy materiały kościozastępcze, później kolejne produkty.

 

Zostaliśmy Laureatem Forum Ochrony Zdrowia XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, nazywanego polskim Davos, w kategorii Szpitale i przychodnie prywatne. Konkurs przeznaczony jest dla najlepszych firm z szeroko rozumianego zdrowotnego sektora polskiej gospodarki, w których kluczową rolę odgrywają nowoczesne technologie. Nagrodę z rąk Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego odebrała Prezes Zarządu Vivadental dr n.med. Violetta Szycik. 

 

Jako przedsiębiorcy pracujemy zgodnie z zasadami ekonomii, ale jednocześnie działamy charytatywnie egzemplifikując idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Powołaliśmy Fundację dla Dzieci Vivadental, której działalność jest wykonywana w formie wolontariatu, a finansowana głównie z zasobów własnych. Objęliśmy stałą bezpłatną opieką stomatologiczną ponad 300 dzieci chorych, osieroconych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ale także wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy, osoby autystyczne, ale też Pacjentów indywidualnych. Dla naszych Podopiecznych zorganizowaliśmy dwa bale charytatywne i jeden koncert. Pozyskaliśmy wsparcie wielu znanych i lubianych osób, w tym Dariusza Michalczewskiego i Roberta Lewandowskiego, Artura Siódmiaka i Mariusza Czerkawskiego, Iwony Guzowskiej i Krzysztofa Skiby, Anity Włodarczyk i Jacka Krzynówka, Cristiano Ronaldo, Garetha Bale’a i Luisa Suárez’a, a także Grażyny Łobaszewskiej i samego Klausa Maine z zespołu Scorpions, który nieodpłatnie użyczył Fundacji praw do utworu „Send Me an Angel”. Zorganizowaliśmy rejs integracyjny na STS Generał Zaruski  oraz akcję zbiórki krwi. Zrealizowaliśmy wiele projektów, w tym „Zdrowe zęby na całe życie”, „Każdy ząb jest najważniejszy”, „Piękny Uśmiech dla każdego Dziecka”, „Implanty dla każdego seniora”, a także Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci, współfinansowany przez Miasto Gdańsk „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” dla 450 przedszkolaków oraz Program profilaktyki stomatologicznej dla seniorów realizowany przy współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia – „Zdrowy uśmiech w każdym wieku”, a także „Uśmiechnięte soboty”.  Sponsorowaliśmy Sopockie Targi Seniora. W uznaniu całokształtu tych działań Fundacja otrzymała zaszczytną Nagrodę Lider Medycyny oraz Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego.

 

Angażując się w badania naukowe tworzymy innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla przyszłych pokoleń Polaków, które nie pozostają bez znaczenia dla dorobku światowej medycyny. Z dumą tworzymy unikalne pod każdym względem warunki leczenia, aby oferować je polskim Pacjentom, od lat oczekujących  najwyższego poziomu wiedzy, szacunku, zaufania i medycznego zaawansowania. 

 

Inicjujemy projekty związane z turystyką medyczną i aktywnie w nich uczestniczymy, dzięki czemu z naszych zaawansowanych usług korzystają także Pacjenci z całego świata. 


Działając na wielu frontach kierujemy się zasadą jednoczesnego osiągania celów biznesowych i korzyści dla naszego społeczeństwa, w centrum którego znajduje się człowiek i jego potrzeby związane ze zdrowiem oraz pięknem i estetyką własnego wyglądu. To doskonała inspiracja do rozwoju kolejnych dziedzin działalności. W jubileuszowy roku działalności sfinalizowaliśmy nasz najnowszy projekt – Centrum Medycyny Estetycznej Viva Estetica, w którym nasi Pacjenci już korzystają z metamorfozy estetycznej nie tylko uzębienia, ale twarzy, ciała i całego wyglądu. Zmieniając swój wizerunek będą spełniać najśmielsze marzenia, korzystając z najlepszych rozwiązań stworzonych przez naukę i współczesną medycynę regeneracyjną. 

 

Współczesny wizerunek VIVADENTAL nie tylko daleko wykracza poza utarte schematy i łamie wszelkie standardy, ale ustala nowe kanony na rynku usług medycznych i konwencję prowadzenia „gabinetu stomatologicznego”. Inwencja i bogate interdyscyplinarne doświadczenia w wielu obszarach, pozwalają dywersyfikować zdobytą wiedzę i wdrażać ją do wszystkich jednostek biznesowych, a w ten sposób optymalizować efekty synergistyczne jako macierzy rozwoju i postępu.

   

Marka VIVADENTAL jest dziś synonimem najwyższej jakości, rzetelności i staranności oraz kojarzy się ze zdolnością do nieustannego uosabiania kompetencji, norm etycznych oraz wartości stanowiących o dziedzictwie polskiej stomatologii. Jej wartość wyraża się poprzez potencjał intelektualny i poziom umiejętności, jakość świadczonych usług i zasoby technologiczne, zaplecze dydaktyczne oraz zdolność do podejmowania inicjatyw zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie warunki egzystencji nie tylko nas wyróżniają, ale jednocześnie nakładają na nas wszystkich obowiązek działania w oparciu o ściśle określone standardy, które dla naszych Pacjentów, Lekarzy, Klientów i Interesariuszy oraz innych Partnerów Biznesowych, stanowią jasne i czytelne potwierdzenie zaufania i akceptację naszej działalności. Stworzyliśmy Kodeks Etyki Vivadental, który wyznacza standardy postępowania we wszystkich jej obszarach. 

 

Nasze plany sięgają daleko w przyszłość, bo przyszłość rodzi się każdego dnia w umysłach naszych Pacjentów. Codziennie poddajemy analizie najistotniejsze informacje o ich najmniejszych choćby bolączkach, problemach i marzeniach. To nas nobilituje, inspiruje i motywuje do dalszego działania. To klucz do naszego rozwoju i droga do Sukcesu, która dla nas nigdy się nie skończy. Przed nami kolejne, nowe, śmiałe i odważne wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć, bo nigdy nie spoczywamy na laurach. Dzisiaj jesteśmy silniejsi, jak nigdy przedtem, a nasze nadzieje jak żagle wypełniły się wiatrem, bo stworzone wiele lat temu idee  już dawno podchwycili nasi Synowie i dzisiaj budujemy już razem. W Rodzinie jest siła. Więc naprzód, twórzmy dzień jutrzejszy, nasza przyszłość jest tuż za horyzontem…

 

 

Dr n. med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu