Misja

Misją EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL jest popularyzowanie innowacyjnych metod leczenia i zaawansowanych technologii medycznych w dziedzinie implantologii stomatologicznej poprzez kursy i szkolenia praktyczne i doskonalenie umiejętności zabiegowych lekarzy dentystów.

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja

Vivadental - Misja