Certyfikaty

Kwintesencją każdego kursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy w dziedzinie implantologii oraz zestaw ściśle sprecyzowanych umiejętności manualnych. Jednoczesna zmiana w mentalności naszych kursantów i uzyskanie pewności w wykonywaniu trudnych dotąd procedur zabiegowych sprawia, że z łatwością wprowadzają je do oferty własnej praktyki i leczenia swoich pacjentów.

Uzyskanie nowych unikalnych kompetencji w Instytucie VIVADENTAL, potwierdza i akcentuje Certyfikat Ukończenia Kursu lub Szkolenia, które posiada status akredytacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam.
Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”

Konfucjusz