Akredytacje

OSIS

Instytut VIVADENTAL jako jeden z nielicznych na świecie oferuje lekarzom specjalistyczne szkolenia w formie kursów praktycznych z udziałem pacjentów w zakresie chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki oraz sterowanej regeneracji kości.

Jako jeden z nielicznych w Polsce ośrodków edukacyjnych, prowadzi szkolenia akredytowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. Certyfikat Akredytacyjny wyraża zaufanie do prowadzenia działalności szkoleniowej w systemie oceny zgodności definiowanej przez OSIS. Stanowi również potwierdzenie najwyższych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do wykonywania działalności szkoleniowej w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Kursy odbywane w Instytucie VIVADENTAL są zaliczane do kategorii UMIEJĘTNOŚCI IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA.

MINISTERSTWO ZDROWIA

W przygotowaniu