Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Dodatkowe informacje

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo wykonywania zawodu - kserokopia

Dowód wpłaty na konto bankowe: 55 1090 2590 0000 0001 3070 2918

Odzież i obuwie zabiegowe

W kursach praktycznych z udziałem pacjentów potwierdzenie ubezpieczenia OC


Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia (wymagane)